Trondheim Kommune sparer på barnevern og psykisk utviklingshemmede.