Kapitalismen og utslippet av klimagasser

Kapitalismen og utslippet av klimagasser

The following is an excerpt. Tallrike taler og artikler fra politikere, fagfolk og miljøaktivister advarer mot forbruksveksten som fører til økende CO2-utslipp. Situasjonen er truende, og mange gjør det de kan
Les mer