Vil knapper og glansbilder redde helse- og omsorgstjenestene?