Elektrifisering av sokkelen: Globalt og nasjonal reduksjon av CO2-utslipp