Vil Norge stå ved støtten til Haag-domstolen (ICC) hvis den dømmer Israel for krigsforbrytelser?