Villaksen på ny rødliste 2021

The following is an excerpt. Villaks og villrein er nye arter på rødlista. Lirype og fjellrype er tatt ut av lista og regnes som livskraftige.            
Les mer