Norges Fiskarlag – et lag eller et laug?

Mysteriet IS

The following is an excerpt. Norge og andre NATO-land hevder at de bekjemper IS. Da Norge etablerte en militærbase i Jordan i fjor var kampen mot IS igjen en del av begrunnelsen. Men kan den innsatsen ha vært
Les mer

Rødts grønne prinsipp-program

The following is an excerpt. For bare ett tiår siden var Rødts klima- og miljøprogram temmelig tynt. Men dagens prinsipp- og handlingsprogram teller til sammen over 25 grønne sider. Denne artikkelen er en kort
Les mer

Ingen atomubåter til Tromsø!

The following is an excerpt. For å hindre at militære angrep mot lovlige militære mål rammer sivile, skal plassering av militære installasjoner i nærheten av sivilbefolkningen unngås, skriver Mads Gilbert. Da
Les mer

Krim i et geopolitisk perspektiv

The following is an excerpt. Gjenforening eller den såkalte anneksjonen av Krim med Russland ligger allerede 7 år tilbake i tid. Hvorfor er det da fremdeles et aktuelt tema til en konferanse? Er ikke alt sagt
Les mer