FLYTENDE HAVVIND-ET TAPSPROSJEKT?

FLYTENDE HAVVIND-ET TAPSPROSJEKT?

The following is an excerpt. Flytende havvind er interessant fordi det er en ny måte å produsere energi på. Det diskuteres i dag om flytende havvind kan skape mange nye norske arbeidsplasser. Er det realistisk
Les mer