Norge må tvinge Israel til å etterleve FNs egne vedta