Klimaverstingene er de som betaler minst

Klimaverstingene er de som betaler minst

The following is an excerpt. Gjennom Parisavtalen fra 2015 har (nesten) alle verdens land meldt inn bestemte målsettinger om redusert produksjon av klimagasser. Produksjon av klimagasser i et land er knyttet t
Les mer