Artsuttynning og utrydding

Artsuttynning og utrydding

The following is an excerpt. Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. De siste 50 åra har verdens ville dyrebestander blitt redusert med nesten 70 prosent. Opptil én million arter st
Les mer

Appell for Julian

The following is an excerpt. journalistikk, hva er det? journalistikk er noe  man må leve med slik mektige må leve med avmektige  når USA påstår det blir farlig  å være USA sånn som avslørerne h
Les mer