Bjelken i Norges øye

Bjelken i Norges øye

The following is an excerpt. Klassekampen forkynner gledestrålende på forsida 02.11. at Norge skal bidra med 1,2 mrd. kr. (1/10000 av oljefondet) til et urfolksfond som skal «hjelpe urfolk med å beskytte tropi
Les mer