Spørsmål fra Bjørnar Moxnes til utenriksministeren