Meningsløs jakt

Meningsløs jakt

The following is an excerpt. I Norge er det jakt på blant annet ærfugl, storskarv, havelle, svartand, rugde, enkeltbekkasin, nøtteskrike og jerpe. Vi jakter på rødlistede arter, arter med små bestander, arter
Les mer