Regjeringsskiftet – frå oska til elden for naturen