Omdøp fregatten!

Omdøp fregatten!

The following is an excerpt. Fridtjof Nansen ble utnevnt til Norges første ambassadør i 1906 i London der han oppnådde å få britiske garantier for norsk territoriell suverenitet. Et år
Les mer