Landet trenger en ny energilov og forutsigbare strømpriser