«Kjønnsidentitetsideologiens» seier over den sunne fornuft og sanne moral?