Kommunal Diskriminering

Kommunal Diskriminering

The following is an excerpt. Trondheim har brukt 400 millioner kroner på utformingen av et nytt torg, uten å ta hensyn til de formelle kravene om universell utforming også for blinde og svaksynte. Kravene til
Les mer