Israel setter barn i varetekt uten siktelse eller dom. Skal det forbigås i stillhet?

Lar vi oss lure?

The following is an excerpt. Regjeringens fortelling om strømpriskrisen og Norges begrensede handlingsrom er ufullstendig og til dels misvisende. De fleste norske husholdninger og næringsliv har på kort tid få
Les mer

Jo, ulikhet kan drepe

The following is an excerpt. Du dør ikke av ulikhet er tittelen på kronikken fra Ruth Eva Jørgensen og Torkild Hovde Lyngstad i Klassekampen 17. november. De har testet den såkalte Wilkinson-hypotesen om at øk
Les mer

Hva skjer på Lademoen?

The following is an excerpt. Nei, vi har ikke begynt å gå med kniv inne på Lademoen. Ja, vi følte oss overkjørt av kommunens disposisjoner. Områdeløftet «Lamosatsinga» har så langt vært et skoleeksempel på å b
Les mer

Raudåta

The following is an excerpt. Raudåta er en viktig liten skapning. Den har en nøkkelrolle i næringskjeden, er næringsrik og lite giftig. Det kommer stadig nye oppdagelser om hvor sunn den er. Den egner seg til
Les mer

Norge fraskriver seg ethvert ansvar

The following is an excerpt. Norge avsto fra å stemme i FN over Israel-resolusjon. 98 land i FNs hovedforsamlings fjerde komité stemte nylig for en resolusjon om å be Den internasjonale domstolen (ICJ) komme m
Les mer