Israel setter barn i varetekt uten siktelse eller dom. Skal det forbigås i stillhet?