Støtt forslaget om grunnrentebeskatning av laksenæringen