Norge er delaktig i USAs økonomiske krigføring mot Venezuela