Bussjåførene er i streik. Og vi treffer mange av dem på tur til kveldsskift 25.sept, dagen før planlagt streik som stopper all busstransport i Trondheim. De jobber for lav lønn, og de har krevende arbeidstid med lange skift. Sjåførene er i alle aldre, de fleste menn, og mange av dem vi møter er godt voksne. Statistikken forteller at gjennomsnittsalderen for en bussjåfør er rundt 60 år. Og det gir uten tvil virksomheten utfordringer med rekrutering framover. Lønnsvilkårene er så lave at en nybegynnerlønn ikke strekker til for etablering av egen bolig. Gjennomsnittslønna til en norsk arbeidstaker i 2019 er 567 000,-, for en bussjåfør er startlønna 340 000,-.

Enkelte skift kan vare i 12 timer, med tidlig start og ubetalt opphold på 3-4 timer midt på dagen. Pausene fører stort sett til lite produktiv tid. Sjåførene kan finne sammen i kantina, eller ta en hvil i bilen. For mange er det lite hensiktsmessig å dra hjem. Kompensasjon for oppholdet midt i skiftet på dagtid er på 257,-. Det samme som en oppe i systemet kan bruke daglig på en bedre lunsj.

Les også om Vekterstreiken

Bussene har ansvarlige sjåfører som trives i arbeidsfellesskapet. De har en jobber som krever tålmodighet i til tider kaotisk trafikkbilde, og de må håndtere folk i mange forskjellige situasjoner. Det betyr at de skal ha den lønnen som de er lovet i flere år og ryddige arbeidsforhold som er nødvendig for å utføre de viktige arbeidsoppgavene de er satt til.

Eli Wæhre

Leder i LO Trondheim, John-Peder Denstad skriver mer om bakgrunnen for streiken i Adressa torsdag 24.

NHO transport og Spekter imøtekom ikke felles krav til hoved-tariffoppgjøret 2020 fra LO-forbundene Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Jernbaneforbund og YS-forbundet Yrkestrafikkforbundet.

Hovedkravet gjelder lønnsnivået i Bussbransjeavtalene (BBA) som avviker mer og mer fra prinsippet om «mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn», slik partene forpliktet seg til å innfri ved opprettelsen av BBA i 2007. I 2019 er gjennomsnittlig industriarbeiderlønn 496 200 kroner, ca. 40 000 kroner over gjennomsnittlig bussarbeiderlønn.

Et annet lønnskrav gjelder et tillegg knyttet til en reguleringsbestemmelse i BBA: «Partene er enige om at lønnsnivået skal bygge på målet om å heve bussbransjens attraktivitet, stimulere til kompetanseheving, økt lønn og bidra til å bedre konkurransen om arbeidskraft. For å sikre en jevnere lønnsutvikling enn det prinsippene i et normallønnssystem gir, skal det ved hvert hovedoppgjør forhandles om et kronetillegg for neste mellomoppgjør. Dette skal komme i tillegg til resultatet av mellomoppgjøret». Det er også krevd at fagbrevtillegget må økes prosentvis i samsvar med lønnsutviklingen.

Krav om revisjon av tekniske bestemmelser gjelder særlig arbeidstidsbestemmelser som å fjerne formuleringen «Uforutsett forsinkelse på inntil 10 minutter er kompensert i timelønnen». Bedriftene kan med denne bestemmelsen spekulere i bruk av planlagt overtid som ikke godtgjøres.

Et krav gjelder uttak av buss fra depot hvor tida som nyttes til sikkerhetssjekk av kjøretøyet må være minimum seks minutter. Dette er viktig for å ivareta sikkerheten og tryggheten til passasjerer og sjåfører. Begrensninger i bruk av korte «sammenhengende skift» er krevd ved at ingen del av noen skift skal være kortere enn 3,5 timer per dag. Som i andre tariffområder er det også krevd at bedriftene forskutterer sykepenger i inntil ett år.

Bedriftseierne svikter sine skriftlige forpliktelser om lønn mer på linje med gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Nå er nivået på 91,6 prosent. Det er takken til arbeidere i en «samfunnskritisk funksjon» som har holdt hjulene i gang i dobbel forstand i en utfordrende koronasituasjon.

Aksjestatistikken viser at aksjonærene i Norge i 2019 mottok utbytte på hele 514 milliarder kroner, og kollektivtrafikken lider ikke økonomisk som følge av korona-pandemien. Det er ikke akseptabelt at frontfagsmodellen skal være til hinder for at grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, ikke kan kompenseres.

Behovet for å rekruttere sjåfører til kollektivtransporten er stor. Urbanet Analyses rapport 88/2016 konkluderte med at det fram mot 2030 vil være nødvendig å rekruttere om lag 14 000 nye sjåfører som følge av naturlig avgang, økt tilbud som følge av befolkningsvekst og nullvekstmålet for privatbilisme i byområdene. Da må statusen og lønnsnivået til bussjåfører heves. Bussjåførene tar ved sin streik ansvar for dette.

John-Peder Denstad
Leder LO i Trondheim

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.