Representantskapet i LO i Trondheim og omegn vedtok 14. februar 2023 å igangsette en dyrtidsaksjon basert på en politisk plattform med tre punkter om kamp mot uakseptable kostnader og to punkter om kamp for inntekter. Representantskapet vedtok å mobilisere til landsomfattende aksjoner 16. mars 2023 i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta, og demonstrasjon mot dyrtida 20. april 2023.

Dette melder LO i Trondheim på sin nettside og videre meldes:

Representantskapets vedtak:

Politisk plattform.
Kamp mot uakseptable kostnader:
1) Prisstopp på matvarer.
2) Makspris på strøm.
3) Politisk styring av renta.
Kamp for inntekter:
4) Sosiale ytelser på minimum Forbruksforskningsinstituttet SIFO sine satser.
5) Lønnsoppgjør må kompensere for reallønnsnedgangen i en dyrtid med uakseptable priser.
Punktene i politisk plattform må underbygges med argumentasjon basert på beskrivelser av fakta, dokumentasjon og kildehenvisninger.

Mobilisering:

Politisk utvalg i samarbeid med arbeidsutvalget gis fullmakt til å planlegge og gjenn­om­føre mobilisering for å få fagforeninger og andre alliansepartnere til å tilslutte seg dyrtidsaksjonen.

Landsomfattende aksjoner 16. mars 2023 i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta og demonstrasjon mot dyrtida 20. april 2023:

Politisk utvalg i samarbeid med arbeidsutvalget gis fullmakt til å planlegge og gjennomføre en aksjon i protest mot strømpriskrisa og for politisk kontroll over krafta på torget i Trondheim torsdag 16. mars 2023 i samarbeid med Industriaksjonen. Dette følges opp med en demonstrasjon mot dyrtida 20. april 2023. Det tas kontakt med aktuelle fagforeninger for å reise spørsmål om politiske streiker.

Bakgrunn for vedtaket:

Historien gjentar seg. I 1917 var det en landsomfattende dyrtidsaksjon. 300000 deltok på initiativ fra Arbeiderpartiet og fagbevegelsen på en generalstreik 6. juni 1917. Kravet var prisregulering og offentlige prissubsidier. Om private bedrifter nekta å produsere eller selge var­ene til de regulerte priser, skulle de pålegges produksjons- og salgsplikt. Aksjonen ble avblåst da Stor­tinget vedtok å nedsette et prisreguleringsråd og bevilga 84 millioner kroner til dyrtidstiltak.

Styret i LO i Trondheim og omegn vedtok 23.01.23 etter skriftlig henvendelse fra politisk utvalg: Styret støtter initiativet og jobber videre med saken. Det å søkes å få til en bred allianse for dyrtidsaksjonen.

På Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter» 27. – 29. januar d.å. ble følgende vedtatt i Trondheimsresolusjonen 2023: Trondheims­konferansen 2023 oppfordrer fagforeningene til: 8) å støtte initiativet fra styret i LO i Trondheim og omegn om å igangsette en dyrtids­aksjon, og oppfordrer fagforeningene om å tilslutte seg denne. 9) i samarbeid med LOs lokalorganisasjoner å mobilisere til lands­omfatt­ende aksjoner 16. mars i protest mot strømpriskrisa og for krav om politisk kontroll over krafta.

TORSDAG 16. MARS 2023 KL. 18:00–19:00 arrangeres Protest mot markedsstyring av strømpriser

Bilde fra LO sitt invitasjon på Facebook

FOTO av faneparaden er hentet på LO i Trondheim sin Facebook vegg.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.