Foran Trondheimskonferansen

Regionkonferansen i LO Trøndelag vedtok 14. oktober å bygge allianser med partiene som støtter fagbevegelsens mål og politikk. Fagbevegelsen skal være en selvstendig kamporganisasjon som skal bidra til ny kurs og politikk, og vil støtte de partier på venstresida som støtter vår politikk, våre krav og vårt verdigrunnlag. Alle forbund og 15 lokale LO-organisasjoner deltok på konferansen som vedtok 11 konkrete krav for en rødgrønn politikk ved stortingsvalget 2021:

1. Forby dagens bemanningsbransje – ja til offentlig arbeidsformidling;

2. Stans North Connect strømkabelen – norsk kraft til norsk industri;

3. Aktiv næringspolitikk i stedet for skattekutt, at prinsippet om næringsnøytralitet forkastes, prinsippene i ervervsloven gjeninnføres, og omstilling uten arbeidsløshet;

4. Deler av Statens Pensjonsfond utland må, gjennom fondsavsetninger, brukes til målrettet investering i industri og infrastruktur, som gir høyteknologisk industriutvikling nasjonalt som bidrar til både lokale og globale klimaløsninger;

5. Nei til Norsk deltakelse i EUs energiunion ACER. Allerede fattede vedtak om ACER må reverseres;

6. Ta tilbake tapte rettigheter og styrk Arbeidsmiljøloven, herunder kollektiv styring av arbeidstida med sentral faglig kontroll med lokale arbeidstidsordninger, faste ansettelser på heltid, og fagforeningers kollektive søksmålsrett ved ulovlig innleie og midlertidige ansettelser;

7. Rekommunalisering og fellesskapsløsninger for å erstatte velferdsprofitører, konkurranseutsetting, anbud og privatisering. Sykehusene tas tilbake fra bedriftsøkonomiske foretak til folkevalgt forvaltningsstyring;

8. Kuttene i ytelser for arbeidsavklaringspenger må reverseres og levealdersjustering for uføre må opphøre; 

9. Bruk av reservasjonsretten mot EØS-direktiv som undergraver arbeidsplasser, offentlig velferd og faglige rettigheter;

10. Gjenreis et statlig helhetlig jernbaneselskap på drift og infrastruktur;

11. Liberaliseringa av drosjenæringa blir reversert.

Lørdag 30. januar arrangeres Trondheimskonferansen «Felles kamp for arbeid og faglige rettigheter», med deltakere fra 149 fagforeninger og 22 LO lokalorganisasjoner fra hele landet. Under temaet «I en krisetid foran stortingsvalget 2021» stilles spørsmålene: Hvordan får vi fart på det grønne industriskiftet? Hva er en nasjonal offensiv industripolitikk? Hvordan skal landet bygges videre? Hvem skal gjøre det? Hvordan styrke kampen mot de økende ulikhetene, privatisering, deregulering og markedsliberalisme?

Partilederne for Ap, SV, Sp og Rødt innleder på konferansen. Svarene de gir på utfordringene vil forhåpentligvis gi en politisk plattform som forplikter partiene til å innfri kravene. Da legges grunnlaget for at grunnplanet mobiliserer for venstresidas partier.

John-Peder Denstad
leder av LO i Trondheim

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.