Fagforbundene Norsk Arbeidsmandsforbund og Parat har tatt ansvar for underbetalte vektere og iverksatt en nødvendig streik for bedre arbeidsforhold og til kamp mot dårlig lønn.

På streikevakt på Solsiden i Trondheim treffer vi to av pådriverne i streiken som belyser saken for oss. Vekterne sikrer virksomheter og eiendommer, og skaper trygghet for oss som ferdes i byen til alle døgnets tider. Når de fleste av oss sover er de på jobb, og med en luselønn til takk. Kvelds og nattillegg er på kr 26,- og grunnlønna er ca. 350 000,- med en lønnsstige som utgjør minimalt i lønnsøkning. Det er bedre vilkår i Vekteroverenskomsten det streikes for.

Dårlig betaling og ufrivillig deltid

Lønna gir ingen mulighet til å etablere egen bolig i byen. Like vanskelig er det å bosette seg utenbys med kostbare transportutgifter som pendling til en jobb med ubekvem arbeidstid fører med seg. Dermed blir jobbene preget av stort gjennomtrekk og ustabil arbeidskraft. Arbeidsgiverne ønsker billigst mulig arbeidskraft for egen vinning. I motsetning til sjefen i Securitas som for to år siden tjente 4 564 776,-, tjener de ansatte som skaper verdiene 9,2% av denne lønna. Vekterne ivaretar virksomheten når sjefer og eierne tar frikveld og helg. Til en unødvendig lav lønn, med utfordrende arbeidsoppgaver og ubekvem arbeidstid. Dette er altså vekternes hverdag. Arbeidsmiljøet er godt med kollegial støtte og meningsfulle arbeidsoppgaver, men ikke for enhver pris. Lønna må opp og kompensasjon for ubekvem arbeidstid er åpenbart nødvendig. I tillegg stopp på ufrivillig deltid som skaper uforutsigbarhet og gir uverdige arbeidsforhold.

Les også om Busstreiken

Forhandlingene gikk i stå da arbeidsgivere avslo alle krav og krevde forhandlinger på egne premisser. De fordrer at de ansatte avstår fra fast lønn og kun får timebetalt og ellers godtar 85% av industriarbeiderlønn. Da blir streik eneste mulighet og de streikende vi møter bekrefter at viljen til å kjempe er stor.

Dugnaden vi så varmt har løftet fram i coronatida, med statsministeres ord om at vi i landet står sammen når det gjelder, representerer det streikevaktene står for i dag. Det er i denne virkeligheten vi lever, med krav om like livsvilkår og trygghet.

Eli Wæhre

Vekterne møter stor sympati

Streiken har full støtte i fagbevegelsen og leder LO i Trondheim, Jon-Peder Denstad fikk mandag 21. inn et innlegg i Adressa. Her erklærte han streiken som rettferdig og nødvendig.

Meklingen mellom Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og NHO Service og Handel førte ikke fram og dermed ble det streik fra onsdag 16. september kl. 12.00. NAF har tatt ut 420 vektere i første streikeuttak. I Trondheim er 13 organiserte i Avarn Security AS avd. Trondheim og 14 organiserte i Securitas AS avd Trondheim tatt ut i streik.

Vekterstreiken angår en gruppe lavlønte som i lengre tid har krevd heving av grunnlønna. Vekterne har blitt hengende etter i lønnsutviklingen sammenlignet med andre grupper og kan ikke sitte i ro og se på en utvikling der lønnsgapet øker og at arbeidsfolk blir sittende fast i lavlønnsfella.

Det var i år forventninger til et oppgjør for å få vekterlønna nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn. Dessverre møtte vekterne ingen forståelse for dette i meklingen. De opplevde allerede fra starten i de første forhandlinger en motpart som konsekvent avviste alle krav. Bedriftseierne sviktet sine skriftlige forpliktelser om å føre lønna nærmere gjennomsnittlig industriarbeiderlønn.

Det er takken til arbeidsfolk som har blitt klappet for på grunn av sin innsats i en utfordrende koronasituasjon. Vi aksepterer ikke at frontfagsmodellen skal være til hinder for at grupper som systematisk er blitt hengende etter i lønnsutviklingen, ikke kan kompenseres.

Vekternes krav om garantier er ikke bare rettferdig men viser også vei for andre. Garantibestemmelsene i tariffavtalene er sikkerheten mot at arbeidere i lavtlønnede yrker sakker enda mer akterut lønnsmessig. Denne krever nå bedriftseierne fjernet.

Vektere jobber ofte til tider der andre har fri, som helger og natt. Det er helsemessig belastende, og gir mye fravær fra familie og venner. Vekterne vil at dette skal kompenseres med økte tillegg for ubekvem arbeidstid, eller redusert arbeidstid. Motpart viste ikke vilje til å regulere satsene. Det er stadig økte krav til kompetanse også i vaktbransjen. Derfor er det avgjørende at økt kompetanse gir økt fagbrevtillegg.

Motpart viste ingen vilje til å øke tillegget for fagarbeidere. Vektere må ha fast og forutsigbar inntekt på linje med andre arbeidere i Norge. Derfor er det viktig at fastlønnsordningen opprettholdes. Bedriftseierne krever denne fjernet. Lærlingene våre er framtida, og det er svært viktig at lærlinger får en trygg inngang til arbeidslivet. Arbeidstid og skift- og turnusordninger for lærlinger må derfor drøftes med de tillitsvalgte i bedriftene, på samme måte som for øvrige ansatte.

En viktig årsak til at folk havner i lavlønnsfella er ufrivillig deltid. NAF ønsker å finne konkrete tiltak sammen med bedriftseierne mot ufrivillig deltid og sikre faste og hele stillinger. Nå gjelder det å bidra med solidarisk støtte til de streikende, og sørge for at eventuell streikebrytervirksomhet umiddelbart blir meldt fra til streikekomiteene.

Jon-Peder Denstad
Leder LO i Trondheim

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.