Hvem hjelper det syriske folk?

The following is an excerpt. Amerikanske og europeiske land anerkjenner ikke det syriske regimet. Men de vil at Assad skal gjennomføre de nødvendige protokollene internasjonalt for at de kan gi sitt bidrag til
Les mer