Ikke avskriv null-alternativet

The following is an excerpt. Til møtet i NTNU-styret 5. mai forelå det en foreløpig utredning av ulike alternativer for campusutviklingen, i lys av de nye signalene fra statsråden om omfattende nedskalering. P
Les mer