Appell for Julian

The following is an excerpt. journalistikk, hva er det? journalistikk er noe  man må leve med slik mektige må leve med avmektige  når USA påstår det blir farlig  å være USA sånn som avslørerne h
Les mer