Husbymarka barnehage skal bestå!

The following is an excerpt. Rådmannen i Stjørdal foreslo nylig å legge ned Husbymarka barnehage, som ligger omtrent 3 km nordøst for sentrum.  Kommunen har ikke prioritert å bygge barnehager i egen regi, men
Les mer