Helse

Helseplattformen på alvor!

The following is an excerpt. Selvfølgelig må vi ta Helseplattformen på fullt alvor. Knut Furuseth ble min øyeåpner i saken. Etter mange artikler og debatter var det åpenbart at Knut satte søkelyset på alvorlig
Les mer

Rusreform Light

The following is an excerpt. Det framgår av vedtak i Oslo bystyre at kommunen nå vil søke regjeringen om at Oslo blir prøvefylke for rusreformen som ble nedstemt i Stortinget i fjor. Det viktigste punktet i So
Les mer

Sensasjon er valium for folket

The following is an excerpt. Vi eier jo ingen sannhet. Hele tiden søker vi kunnskap for å forstå den verden vi lever i. Vi lesses ned av nyhetsstoff som blir til en ustoppelig avhengighet. Som en godtepose. So
Les mer

Barneminister – hva nå?

The following is an excerpt. Kritikken mot barnevernet må rettes mot statlig fagmyndighet og utdanningsinstitusjonene. Helsetilsynets landsdekkende tilsyn i 2020 og 2021 av barnevernet viser at 90 prosent brøt
Les mer

Blod, ild og et trygt sted å være

The following is an excerpt. Svikter vi de rusavhengige når vi ensidig setter søkelys på avkriminalisering i debattene om rusreformen? Respekterer vi menneskeverdet når vi aksepterer at behandling og oppfølgin
Les mer

Rusreform med mange blindsoner

The following is an excerpt. Arbeidet med rusreformen har engasjert mange til debatt de siste åra. Dessverre har spørsmålet om avkriminalisering/legalisering krevd hele oppmerksomheten. I Trondheim har Helse o
Les mer

Når alt glipper

The following is an excerpt. Svikter vi de rusavhengige når vi ensidig setter søkelys på avkriminalisering i debattene om rusreformen? Respekterer vi menneskeverdet når vi aksepterer at behandling og oppfølgin
Les mer