Klimakampen

Det må koste å ødelegge naturen!

The following is an excerpt. Klimakonferansen i Glasgow er nylig avsluttet. Klimakrisen er svært alvorlig, og muligheten for å lande på en global oppvarming på omkring 2 grader er nå nærmest borte. Det er også
Les mer

Skytefelt-diplomati

The following is an excerpt. Forsvarsdepartementet vil ha 12 nye skyte- og øvingsfelt til havs. 8 av dem legges til finnmarkskysten. Dette er enda en opptrapping av spenningsforholdet til vår nabo i øst. Da No
Les mer

Meningsløs jakt

The following is an excerpt. I Norge er det jakt på blant annet ærfugl, storskarv, havelle, svartand, rugde, enkeltbekkasin, nøtteskrike og jerpe. Vi jakter på rødlistede arter, arter med små bestander, arter
Les mer

Det store miljøbedraget

The following is an excerpt. Den rådende klimapolitikken er ikke et miljøbidrag, men et miljøbedrag. Verdens herskere, finanskapitalen og deres statlige representanter, har nå satt stevne i Edinburgh for å ut
Les mer

Bjelken i Norges øye

The following is an excerpt. Klassekampen forkynner gledestrålende på forsida 02.11. at Norge skal bidra med 1,2 mrd. kr. (1/10000 av oljefondet) til et urfolksfond som skal «hjelpe urfolk med å beskytte tropi
Les mer

Artsuttynning og utrydding

The following is an excerpt. Vi står midt i en av de verste masseutryddelsene i jordas historie. De siste 50 åra har verdens ville dyrebestander blitt redusert med nesten 70 prosent. Opptil én million arter st
Les mer

Vanlige folks tur – til å ta regningen!

The following is an excerpt. Det argumenteres nå fra flere hold for at salg av norsk kraft til utlandet legger grunnlaget for velferdstilbudene i norske kommuner, og særlig når kraft kan selges til så høy
Les mer

Da handverks-Trondheim forsvant

The following is an excerpt. På 50- og 60-tallet fantes det så vidt jeg husker to teglverk i byen (Trondhjems og Strindens), et par- tre skipsverft (TMV, Ørens), et par smelteverk (Ila, Lilleby), noen ovnsstøp
Les mer