Lokal politikk

Liv og røre i Midtbyen?

The following is an excerpt. Gratulerer Trondheim kommune med et særdeles godt valg for Byggeskikkprisen 2022. Jeg vil spesielt berømme den byformløsningen som er valgt i det krevende krysset mellom Kjøpmannsg
Les mer

Hva skjer på Lademoen?

The following is an excerpt. Nei, vi har ikke begynt å gå med kniv inne på Lademoen. Ja, vi følte oss overkjørt av kommunens disposisjoner. Områdeløftet «Lamosatsinga» har så langt vært et skoleeksempel på å b
Les mer

Høyhussjuka er seigliva

The following is an excerpt. Jeg leste i et debattinnlegg i Aftenbladet i august, skrevet av knutepunktutvikler Jon-Erik Lunøe i Bane Nor Eiendom: «Har du høydeskrekk? Å bygge høyt er bærekraftig.» Ja, høyhuss
Les mer

Risikosport i Granåsen

The following is an excerpt. Jeg reagerte på oppslaget i Adressa 29. september om kommunens budsjett for 2023. Den største investeringen er skianlegget i Granåsen med 1,5 milliarder. Trondheim var eneste søker
Les mer

Kommunal Diskriminering

The following is an excerpt. Trondheim har brukt 400 millioner kroner på utformingen av et nytt torg, uten å ta hensyn til de formelle kravene om universell utforming også for blinde og svaksynte. Kravene til
Les mer

Demokrati og Demokrati Fru Blom!

The following is an excerpt. Den vest europeiske / anglosaksiske forståelsen av hvorvidt et samfunn er demokratisk eller ikke, legger nesten all vekt på hvorvidt samfunnet velger sine styresmakter gjennom valg
Les mer