Miljø

En gammelraddis krysser sitt spor

The following is an excerpt. - Et politisk portrett Det gjør inntrykk å møte mennesker som har en iboende politisk kraft. Og som evner å virkeliggjøre sine verdier i konkrete handlinger og initiativ. Hva er he
Les mer

Leveringsplikt for trålerne

The following is an excerpt. Regjeringen har sendt ut en høring om pliktordningen for torsketrålerne 16. juni 2021 med høringsfrist til 13. august. Kort høringsfrist i sommerferien er kritikkverdig.
Les mer

Folk flest er opptatt av politikk

The following is an excerpt. Strinda Rødt starter i dag sin syklende valgkamp. Vårt første tema er om NAV. Om hvem NAV er til for. Vi spør; er NAV til for oss? I en grundig løpeseddel presenterer Ruth sin hist
Les mer

Pengefølelsen – Selvbedrageri om Verdi

The following is an excerpt. Av Eivin Røskaft og Terje Bongard Penger gir en beroligende glede, en forsikring om at en nå har skaffet verdier, sikkerhet og trygghet for framtida. Denne følelsen av trygghet er
Les mer

Energipolitikk på naturens premisser

The following is an excerpt. Rapporten «Energipolitikk på naturens premisser - til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv» ble publisert av Motvind Norge tirsdag 6. juli. Rapporten er resultat
Les mer

Klimaverstingene er de som betaler minst

The following is an excerpt. Gjennom Parisavtalen fra 2015 har (nesten) alle verdens land meldt inn bestemte målsettinger om redusert produksjon av klimagasser. Produksjon av klimagasser i et land er knyttet t
Les mer