– til festlig lag på årets feiring av vårt frie, uavhengige og udelelige land

 • Hvor mange år var Norge under Danmark?

Svar: 437år

 • Hva skjedde 14. januar 1814?

Svar: Kielfreden. Norge ble av England og Russland ++, gitt bort til Sverige og Carl Johan som takk for hjelpen mot Napoleon

 • Hvorfor har vi feiret 17. mai?

Svar: Fordi Norge 17. mai 1814 fikk en egen konstitusjon, en grunnlov.

 • Hvordan åpner paragraf 1?

Svar: «Kongeriket Norge er et frit, uafhægigt og udeleligt Rige».

 • Hvor lenge var Norge et fritt, uafhægigt og udeleligt Rige?

Svar: Fra 19. februar, subsidiært fra 17. mai 1814 til 4. november 1814, da svenske kongen Karl den XIII også ble Norsk konge og Norge lagt under Sverige.

 • Hvor mange år under Sverige?

Svar: fra 1814-1905 = 91 år

 • Hvor lenge var Norge fritt, uafhægigt og udeleligt etter det?

Svar: 35 år, frem til 1940.

 • Hvor lenge var vi et fritt, uafhægigt og udeleligt rike etter 1945?

Svar: 4 år! Til såkalt gode nordmenn la oss inn under NATO i 1949. Den største avståelsen av norsk suverenitet siden 1814.

 • Hva skjedde i 1992?

Svar: Regjeringen Brundtland kom folkeavstemningen om Norsk EU-medlemskap i 1994 i forkjøpet. AP fryktet at det norske folk ville stemme NEI som i 1972, og sørget derfor for å undergrave folkeavstemningen ved å underskrive EØS-avtalen i Brüssel 2.mai. 1992, 2 år før Folkeavstemningen fant sted. Dette heter på arbeiderpartisk «demokrati».

 1. Hva står EØS for?

Svar: «Europeisk Økonomisk samarbeidsområde»

 1. Er EØS en vanlig folkerettslig eller mellomstatlig avtale?

Svar: EØS er et maskineri for omveltning av politiske og sosiale forhold i Norge, uten at landets innbyggere har noen innflytelse over beslutningene.  Det er snakk om avgivelse av myndighet fra nasjonalt nivå til EU.

 1. Er det norsk lov, norske tariffavtaler og Ilo-konvensjoner Norge har skrevet under på, som gjelder i Norge i dag?

Svar: Bare så lenge de ikke er i strid med EU-regler. For å få solgt varer til EU heter det seg at vi må endre lovverket vårt og svekke tariffavtalene. Det er snakk om en massiv delegasjon av dømmende makt til EU, og en tilsvarende makt til EU­-domstolen.

 1.  Hvor mange EU-lover godkjente Stortinget for Norge hver måned i et tilfeldig år som 2017?

Svar: Gjennomsnittlig 200 lover. Dette skjer i løpet av en time, altså ca. 18 sek. pr. sak.

 1. Hva er den største avgivelse av norsk suverenitet siden Norge ble medlem av NATO i 1948/49?

Svar: Stortingsflertallet knyttet i 2016 Norge til EUs finanstilsyn. EUs finanstilsyn fikk gjennom dette makten til å fatte avgjørelser over norske banker og finansinstitusjoner når det er økonomisk krise.

 1. Var dette i strid med Grunnloven?

Svar: Grunnloven gjør det klart at Stortinget ikke kan overføre suverenitet til en organisasjon Norge ikke er tilsluttet. Dette var altså helt klart i strid med grunnloven.

 1.  Eksempler på ytterligere avgivelse av suverenitet til EU?

Svar: EUs energibyrå forlangte at Norge overførte makt til å fatte bindende vedtak for tekniske spørsmål i energimarkedet, som for eksempel overføringskabler, til EU, kjent under navnet Acer…

 1.  Kan EØS-avtalen sies opp?

Svar: EØS-avtalen kan sies opp av Norge eller EU med 12 mnd. Varsel. (art. 127) Dersom det skjer, trer automatisk den tidligere frihandelsavtalen fra 1973 i kraft (art.120) Den gir tollfri adgang til EUs markeder for industrivarer.

Virkeligheten er at Norge har så attraktive varer at det vil ikke være noen vanskelighet å få solgt hverken til EU eller andre land. Noe over 50% går til EU. I underkant av 30% til England. (Menon economics)

 1. På den tidligere Frigjøringsdagen 8. mai feirer det offisielle Norge nå de norske bombemennene fra Libya og Afganistan.
  Hva er det det offisielle Norge feirer 17. mai 2022?

Er det den amerikanske ubåtbasen i Tromsø by?

Er det den amerikanske Globusradaren i Vardø, USAs viktigste spionradar i verden?

Feirer vi avskaffelsen av den norske basepolitikken der atomvåpen og fremmede styrker ikke skulle plasseres på norsk jord?

Eller er det rett og slett USAs krav om fire nye amerikanske baser i Norge? I Ramfjorden, på Evenes, Sola og Rygge skal hverken norsk eller EUs jurisdiksjon gjelde, nordmenn vil ikke har adgang og USAs personell kan ikke straffes for kriminelle handlinger begått i Norge?
Feirer vi i siste instans at USA får sine Guantanamobaser i Norge?

Svar: Det offisielle Norge feirer avskaffelsen av Grunnlovens § 1 og den amerikanske anneksjonen av Norge.

Herunder avskaffelsen av paragrafen i Opplæringslova om at «Undervisningsspråket i Norge skal til vanlig være norsk». 99% av vitenskapelige publikasjoner skrives nå på engelsk, en lavintensiv overtakelse av Norge.

 1.  Kommer du til å forlange de ansvarlige for avtalen med USA, underskrevet 16. april 2021, stilt for riksrett?

Ane Hoel
lærer

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.