Jeg vil dele en personlig beretning og betraktning

Krigen i Ukraina utløste et kaldt gufs av krigspropaganda og ensretting som kvalte de fleste kritiske tanker og klokskap. Samtidig ble det heiet fram sensur av alternative medier som nettavisa Steigan.no. I noen av mine politiske fellesskap ble det panisk avholdt ekstraordinære møter, uten forarbeid eller debatt, med vedtak som snevret inn vår virkelighetsforståelse og konkluderte med at noen var uønsket, eller mer presist; uforenelig. En skarp uttalelse som degraderer folk til objekter uten tanker og følelser.

Er mitt engasjement er uforenlig?

Personangrepene overskygget den alvorlige krigssituasjonen i Europa. Prosesser for åpen scene i hovedstrøms media, uten dypere samtale internt i fellesskapet.

Jeg har for min del bedt om redegjørelse i grupper som har gjort disse vedtakene, hvor jeg er aktiv i lokale verv, med spørsmål basert på følgende status:

«Jeg leser daglig Steigan.no, deler artikler fra Steigan.no, støtter Steigan.no økonomisk, og kan ikke frasi meg retten til å kjøpe aksjer i denne nettavisa eller andre mediekanaler som er viktig for meg. Dette er mitt personlige valg. Ytringsfriheten kan ikke begrenses av en politisk organisasjon. Hva jeg leser, skriver, tenker eller bruker penger på, er en demokratisk rett som arbeiderbevegelsen har kjempet fram».

Jeg ber samtidig om at vedtaket begrunnes med følgende spørsmål:

Hvilke analyser bygger ovennevnte vedtak på?

Hvilke program og vedtekter er lagt til grunn?

Hva menes med Steigan.no prosjekt?

Hva legger styret og organisasjonen i uttalelsen uforenlig, hvilke konsekvenser har dette for mitt arbeid?

Hvem skal føre tilsyn med uforenlighet?

Tilbakemeldingene jeg har fått så langt gir ingen utdypende svar. I et av tilfellene får jeg klarsignal med følgende konklusjon: «Styret mener ikke at medlemmets arbeid og medlemmets innsats er uforenlig. Tvert imot mener vi at hennes innsats over tid er viktig, og ber henne vurdere å gjenoppta sitt arbeid».

Ja vel, da slutter vel historien her?

Enkelte som har stått i spissen for disse angrepene hentyder at nå for det være nok mas. Sannelig har de redet grunnen selv! De gir støtte til min aktivitet, men med hvilken tillit? Hva ved neste politiske korsveg?  

Saken er alvorlig nok for dem det gjelder. Men her brytes flere premisser som skremmer meg, mest av alt at kollektivet akseptere angrep rettet mot egne medlemmer og folk, uten noen form for omtanke eller hensyn.

Resultatet gir mange dramatiske følgefeil som forpester på flere plan;

Individ nivå

Hjernen innstiller seg raskt på å redusere enkelte til mindre verdige folk. Dette skjer nærmest automatisk uten at vi er det bevisst. Hjernen narrer oss til å tenke nedrige tanker om de andre, de som kollektivet fremstiller i et dårlig lys. I dette tilfellet gjelder det «de uforenlige» (de som støtter nettavisa Steigan.no).

Det gir næring til at noen holdes utenfor ved nominasjon og alliansebygging, parallelt med tap av lojalitet og respekt. Stemninga legitimerer baksnakking og hentydninger. Noen er mer direkte enn andre, som i mitt tilfelle; «du bør melde deg ut». Eller «du kan gjøre organisatorisk arbeid». Dette er skoleeksempel på hvordan fordommer etableres.

Vi kjenner til mange traumatiske belastninger og hendelser fra arbeidsplasser, og personlige liv, som setter dype spor. Dehumanisering svekker selvforståelse og mentalt overskudd. På arbeidsplassen kan i beste fall tillitsvalgte og verneombudene ta ansvar og forebygge skader, hvis disse ordningene fungerer etter intensjonen. I våre grupper er de fraværende.

Kollektivt nivå

Gruppa vi tilhører kan velge å ivareta de utsatte, gi beskyttelse, eller gruppa kan gi blaffen og velge taktiske hensyn, slik at fordommene lever fritt. Det er for oss som støtter avisa Steigan.no, stort sett helt umulig å gjøre gode grep. Vedtakene mangler begrunnelse med beskyldninger om at noen konspirerer.

Det kan virke som om anklager om konspirasjon brukes som en nymotens form for hersketeknikk. I mange sammenhenger er det å konspirere et nyttig utgangspunkt i spørsmål hvor vi ønsker å utdype eller utforske hypoteser (på linje med hypoteser i forskningsarbeid). I motsatt fall er anklage om å konspirere et våpen for å lamme debatten.

Jeg fornemmer, med forbehold om at jeg kan ta grundig feil, at noen har skjulte motiver for å stemple folk som støtter avisa.. Noen som søker egen makt. Bildet som trer fram i mitt indre er fra datarommene, lukket inne foran skjermene, hvor handlinger foregår solo eller med noen få, i et dataspill som krever god kompetanse. Målet er å vinne. I et univers løsrevet fra virkeligheten, basert på frykt for relasjoner og samspill som krever aksept for motsigelser.

I realiteten gir disse spillereglene ingen trening i tilstedeværelse eller forpliktelse overfor fellesskapet. Det som gjelder, er å vinne over noen ved å skape fiendebilder. Overført til organisasjonsbygging blir dette et paradoks. Noen skal ekskluderes med intoleranse for å kunne bygge en brei folkelig bevegelse? Er det mulig?

Det fins gode progressive folk som stemples som uønsket eller uforenelig. Lagspillere som ikke fristes til å drive med indoktrinering, men som utøver fornuftig skjønn og raushet i et sammensatt felleskap. Jeg kjenner flere av dem, og observerer at de utøver er praksis som viser andre anseelse og respekt, som helt klart er en menneskelig grunnbetingelse. De forholder seg til mange mediekanaler, også Steigan.no, nettopp fordi de overlever politisk i kraft av åpenhet og søken etter ny kunnskap som er grunnleggende for å tolke tiden vi lever i. Det er nifst å tenke på at «uforenlighet» setter standard for et sosialistisk samfunn vi jobber mot. Dommen er at du ikke hører til !

I klassekampen

Vi tappes for engasjement når anklager går på autopilot uten begrunnelse. Folk som står opp mot skeiv maktfordelingen, går uvillig med på å underkaste seg en elite som driver propaganda, eller en ledelse som diskrediterer medlemmer.

Det ligger opplagt en mistillit i det å belære folk hva de skal lese og tenke, med en forestilling om at folk er uegnet og uvitende. Vi trenger større utfordringer som gir systemforståelse med dybde i debatten: Kildebruk i media? Invitasjon til debatt med Steigan eller andre kansellerte? Kartlegging av underliggende økonomiske krefter i mediekonsern? Alle gode spørsmål som kan forene krefter i klassekampen.

Steigan.no

Avisa Steigan.no gjør rede for sine analyser og kilder uten skjulte hensikter. Det er befriende i forhold til mange andre nyhetskanaler som prater i vei, uten å komme fram til en kjerne eller klare problemstillinger. Avisa er en markant stemme mot undertrykking og utbytting.

Kritikken jeg har fått med meg mot avisa og redaktøren personlig, spriker i alle retninger, og vitner om manglende forståelse for betydning av analyser og systemkritikk. Men det er ikke tema denne gangen. Jeg lar meg begeistre, og provosere av det jeg leser så klart, men kort oppsummert er jeg takknemlig for å få tilgangen til unike spørsmål og kilder basert på dynamisk kunnskap. Avisa gir daglig tilgang til et betydningsfullt stykke politisk arbeid for å avdekke hvordan makt er fordelt.

Rettsløs?

Så til slutt spør jeg igjen hvordan jeg skal tolke uttalelsen om uforenlighet? Språklig sett er det et tydelig utsagn, som viser til at noe er motstridende, noe som ikke lar seg forene. Juridisk er dette en eksklusjonsgrunn. Er saken derimot ikke av en rettslig karakter, men verdiforankret, så har organisasjonene slik jeg forstår det, et større spillerom for å ekskludere. Verdibasert må avgjørelsen være forankret i organisasjonens program og vedtekter.

Kimen til usikkerhet og frykt er sådd, en spire til et reaksjonært og feilslått menneskesyn på flere nivå:

-På det individuelle plan degraderes mennesker som stemples som mindre verdige.

-I det kollektive angripes folk personlig, uten at sakene analyseres basert på de virkelige materielle forhold de representerer. Et brudd med sosialistisk tenkemåte og praksis.

-I klassekampen blir folks vurderingsevne og selvstendighet underkjent, i det de blir underlagt en elite som definere hva de kan lese og studere.

Jeg kan ikke tvinge fram svarene her, men håper det er vilje til å rette opp igjen disse uheldige virkningene. Avvisning er en kald og farlig strategi.

 1. En veldig god erkjennelse og oppriktighet i forhold til dine tanker og følelser i ditt nåværende kollektiv.
  Jeg gir min fulle støtte til steigan.no solide arbeid som du beskriver. Vi er så heldige å få bruke hans artikler i Friheten. Selv er jeg fast skribent der.
  Også NKP gir ham full erkjennelse.
  Følg din egen overbevisning og vei og gi f… i de som vil kue deg. Du treng i kampen for sosialismen.
  Kameratslig hilsen
  Harald R

 2. Det var mange ord og lite bidro det til saklighet. Å kritisere publiserte artikler frå Steigan som vrir på fakta er ikkje å kneble noen. Det er å si tydelig i fra om at det som står der ikkje stemmer med det som faktisk skjer. Konspirasjoner står side om side ved det å ta litt fakta og vri det i en retning som passer inn i eget narrativ. Det reageres, og så blir det satt i bås av den som elsker Steigan. Det er knebling av meninger det òg. Og forresten, hvem har nominert Steigan som noen sannhetsspostel? Rødt? Eg har lest endel av disse publiserte artiklene der forfatterne skal være så mye mer egnet til å komme med en sannhet resten av verden visstnok ikkje har oppdaget eller ikkje tenkt på . Eg fann faktafeil ganske fort. Var bare å Google det og sjekke sjøl.

  • Hei Synnøve,
   Jeg forsto ikke Eli sin artikkel slik det virker som du har gjort. Såvidt jeg kan lese er det ikke slik at hun er imot å kritisere / rette på evnt faktafeil som kan stå i Steigan.no. tvertimot. Det virker på meg som at hun hilser det velkommen – i en åpen debatt om saken.
   På meg virker det som at det hun reagerer på er at det virker som om at man må ta avstand fra hele «prosjektet Steigan.no» for å være stueren. Og gjør man ikke det, så blir man ikke ønsket inne i fellesskapets varme. Og det kan vel både du og jeg være enige i ikke er ønskelig i en organisasjon hvor meninger SKAL brytes i søken etter gode svar.
   Hilsen Jon Nordmo

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.