Jeg markerer kvinnedagen 2020, i marka. Vi har en vei å gå, men om den er riktig, skal ikke jeg svare på. Nok er nok.

Håper at noen av kvinnedagens paroler har ordet likeverd, i store fonter? At 8 mars arrangører omkring i landet har blikket fremover.

Likeverd betyr at alle mennesker har like stor verdi og er like verdifulle, på tross av menneskelig mangfold og variasjon i blant annet egenskaper. 

Personforfølgelse er straffbart, og nettlynsjing ligeså.
Flere idéhistoriske tradisjoner vektlegger likeverdighetstanken som grunnlag for sitt menneskesyn. Innenfor sosialistisk tradisjon har resultatlikhet stått sterkt ved at mennesker skal behandles forskjellig for å oppnå et likt resultat. I motsetning til resultatlikhet, har en innenfor liberalistisk tradisjon vektlagt at folk skal behandles likt for så å kunne ende opp med forskjellige resultat. Kristendommen har hatt stor innflytelse på moderne vestlig likeverdsforståelse ved sin vektlegging av at alle står stilt overfor Gud. Naturrettstradisjonen har også vært opptatt av likhet for å oppnå en rettferdig verden, hvor Menneskerettighetserklæringen til FN er sentral for sikring av alle mennesker grunnleggende rettigheter uavhengig av menneskelig variasjon.
I kraft av å være menneske har individet ukrenkelige rettigheter ifølge naturrettstradisjonen.

Likeverd kan ikke fungere som et fint ord uten innhold. Holdninger til mennesker med nedsatt funksjonsevne speiles gjennom tiltak i sosialt liv og arbeidsliv. Det finnes over 70 000 personer som ikke får arbeid fordi de har en funksjonshemming. Jeg synes det er tall som sier mye om veien vi har å gå som samfunn. Ressursene i hvert enkelt menneske må brukes og prioriteres, uavhengig om det finnes begrensninger. Likeverd er rettferdighet og innebærer at alle mennesker stiller likt, har lik rett på samfunnets goder, fortjener respekt og skal bli tatt på alvor.

Vi må være oppmerksomme på at når de svakeste elimineres eller nedprioriteres, øker presset på de nest svakeste. Hvilket signal sender loven til de som lever med en alvorlig arvelig sykdom. Er noen av oss til for stor belastning for våre foreldre, søsken, lærere eller helsevesen? Har ikke disse liv bidratt, gledet eller hatt stor nok betydning? Hvis noen ikke får den plassen de fortjener, da må vi si ifra. Alle personer har like stor verdi.

De siste to årene har jeg møtt mange kompetente, samfunnsengasjerte kvinner som mener som meg, at #metoo ikke fungerer bra Trondheim. Jeg etterlyser en kvinnekamp som ikke drives av hevn, eller hersketrang? Det må være rom for å mene det, etter alt jeg har observert tett gjennom 2019. Utover det, ha en flott og behersket kvinnedag.

  1. Hvem vil være medforfatter til en ny artikkel for 8 mars 2022,
    hvor vi skriver mer nyeansert om stigma og funksjonsnedsettelse?
    Ta kontakt med undertegnede

    – Tone

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.