Rødt er partiet som uttaler store utfordringer. Som gjenkjenner og kan uttale strukturelle ulikheter. Som ser diskriminering der den puster, og som har en gjennomtenkt miljø-profil. Rødt sitt fellesskap beskriver en vilje til å forandre. Knyttet sammen av mottoet: «Fordi fellesskap fungerer», skaper Rødt sitt budskap om forening.

Likevel, som enhver bevegelse, blir vi ofte plaget av egne interne konflikter. Av og til håndteres disse på en regressive måter. Men tanken om radikal vekst utfordres ofte internt av konflikter, og kan noen gang beskrives som et samarbeid i stillstand.

Ressursgruppe for konflikthåndtering

Ressursgruppe for konflikthåndtering som ble opprette i Trondheim i høst, har sett på hvordan konflikter har blitt håndtert tidligere. Vi har avdekket lite gjennomtenkte og destruktive løsninger.

  • Tvunget taushet
  • Avkall på delaktighet
  • Utstøtning
  • Splittelse
  • Apati
  • Offentlig ydmykelse

Og andre tendenser som i seg selv står i konflikt med sosialismen. Konflikter har bidratt til å opprettholde undertrykkende holdninger – som i seg selv har forsterket motsetninger, og skapt en kultur som fortier uenighet. Disse motsetningene i partiet gjør det vanskelig å arbeide sammen.

Vi tok for oss eksempel av konflikter som hadde påvirket samarbeid både i fortid og nåtid. Vi har analysert, bygd parallelle scenarioer, og forskjellige mulige anslag for å få klare avtrykk av våre konflikter (diagnoser), og utvikle en prognose for å foreslå en passende spesifikk metode av samarbeide mot en løsning (terapi)

Vi gjenkjenner konflikten som uenighet om mål, politisk agenda eller forventningen, og sannsynlige spontane prioriteringer blant medlemmer. I prinsippa fellesskapet har opplevd at det er vanskelig å skape noe sammen uten enighet.  Derfor, alle motsetningene bør tas med samme interesse, og løsningen bør eies av partene som er involvert i konflikten.

Veien fremover

Ressursgruppa har, gjennom flere seanser, skapt bilder av om hva en konflikt er og hvordan konflikt kan forløses, transformeres og transcenderes i partiet. Vi må adressere konflikter systematisk, og se etter de sammenhengende som skaper dem. Vi må våge å samarbeide intellektuelt, sosialt, politisk og økonomisk. Vi må tåle å nevne miljø på en mer menneskelig, godhjerta og felles måte. Vårt fellesskap må bygges på det sosiale prosjektet vi alle vil uttale: «Fordi fellesskap fungerer».

Vår ressursgruppe for konflikthåndtering vil gjerne bidra til å transcendere interne konflikter. Vårt meklingsarbeid er basert på:

Organisasjonsprinsipp paragraf 4

1. Raudt skal vere ein open organisasjon prega av gjensidig respekt, der usemje vert verdsett og politikk vert utvikla i eit arbeidsfellesskap. Lag og medlemer skal gjere usemjer kjent i partiet for slik å bidra til politisk utvikling og eit reelt partidemokrati.

2. Leiinga på alle nivå har eit særskilt ansvar for at mindretalssyn vert kjent og reelt handsama i partiet. 

Selv fundamentale politiske uenigheter som skapes i fraksjoner, kan bli tilnærmet og diskutert på en respektfull og åpen måte. En slik dialog kan støtte en ærlig og oppriktig framstilling om hva som oppleves forskjellig. Det finnes et stort utvalg av teknikker som kan hjelpe å identifisere en kreative måte å samarbeide på, som alle kan leve med. Eller et kompromiss vi kan bygge på.

Vi som jobber med Ressursgruppe for konflikthåndtering har hatt det som mål å forbedre kommunikasjon og å styrke samarbeidsforhold. Vi må kunne utfordre hverandre før kommunikasjonen blir dysfunksjonell. Hvordan kan konflikthåndtering brukes for mennesker som i sin uenighet ikke makter å samarbeide?

For at dette skal lykkes, bør en åpen holdning til konflikt, uenighet og mangfold gjelde. Der vi ser konflikt, bør vi også se muligheter. Ikke bare for løsninger, men helbredelse, solidaritet og styrking – og en slik læringserfaring skal være nyttig for enhver politisk endringsprosess.

På samme måte som et hvert samfunn alltid vil speile mangfold, bør vi se alle motsetningene som en variant av det vi kjemper for: Rettferdigheten innenfor og utenfor. Slike løsninger for transformasjon vil stemme overens med de radikale demokratiske målene til Rødt som politisk parti.

Vi må kunne oppmuntre til dialog og andre samarbeidsprosesser. Bare da kan Rødt kunne skape metoder for å fikse dypere sosiale konflikter og skape aksept for ulike raser, kjønn, nasjonaliteter, seksuell orientering, «Fordi fellesskap fungerer».

Raïs Neza Boneza

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.