Det handler ikke om de andre, det handler om oss.

Hvis vi ser bort fra skarpe og fordomsfulle debatter-hva dreier trans seg om? Og hva kan vi som samfunn lære av trans?

Det er problematisk å utveksle synspunkt og kommunisere et tema uten en felles forståelse og språk. Og det er i en virkelighet med taushet og utydelighet i saker som betyr mye for oss, at det er vanskelig å skape gode relasjoner og nærhet. Jeg oppfatter at det er i denne underkommuniserte virkeligheten vi finner transpersoner og transseksuelle.

Dersom vi velger å tie og ta avstand fra det som krever dypere innlevelse, mister vi som individ og samfunn en unik mulighet til utvikling. Og det er med dette utgangspunktet jeg går inn i temaet trans. Jeg mangler kunnskap og erkjenner min uvitenhet med ønske om å bygge videre og gå i dybden av temaet i senere artikler.

I denne første presentasjonen vil jeg belyse sentrale problemstillinger innen medisin og forskning, samt forklare viktige begrep.

Et medisinsk perspektiv

Den svenske legen Sven Román, spesialist i pediatri og ungdomspsykiatri, uttaler seg i en artikkel for Dagens Nyheter 13.09.19 om spørsmålet med følgende uttalelse: “Kjønnsdysfori har økt eksplosivt de siste årene, spesielt blant unge mennesker. Jeg er forferdet over den drastiske, ugjenkallelige og uvitenskapelige behandlingen. Dette er kanskje vårt lands største helseskandale noensinne.”

Kjønnsdysfori er et uvant og negativt ladet ord som ikke er så lett å forstå. Men ved nærmere søk er det en diagnose som brukes i psykiatrien med følgende definisjon:

Den medisinske diagnosen Transseksualisme (F64.0 i ICD-10) beskriver en situasjon der en person oppfatter å ha en kjønnsidentitet som ikke samsvarer med det kjønn vedkommende er tilskrevet ved fødsel. Kjønnsdysfori er en betingelse for diagnosen, og defineres som ubehag når egen opplevelse av kjønnsidentitet og kroppens anatomiske kjønn ikke matcher. En ny betegnelse for fenomenet er “kjønnsinkongruens”.

Men er en medisinsk tilnærming og diagnostisering av egenskaper hos transpersoner klokt og hensiktsmessig?

Et vitenskapelig perspektiv

En helt annen forståelse gir samtalen med kjønnsforsker Agnes Bolsø ved NTNU. For henne er transpolitikk og forskning på trans, en ny spennende mulighet til å analysere det samfunnet vi lever i. «Et terreng» som hun sier, «for bedre å forstå og finne empiri for alminnelige menneskelige egenskaper. En forståelse som ikke rigid kategoriserer i en todeling av kjønn, men som skaper rom for å være kjønn på mange måter, og som ikke reproduserer kjønnsroller som begrenser oss».

Jeg må innrømme at spørsmålene Agnes reiser appellerer til meg. Kan vi overføre kunnskap om enkeltmenneske for å forstå samfunnsstrukturer? Hva med andre kulturer.

Et kulturelt perspektiv

En av mine venner har røtter i en annen kultur og forteller om transseksuelle i Thailand som i mye større grad er akseptert i felleskapet. Hun beskriver en kultur hvor trans blir verdsatt for sin evne til estetikk og kreativitet, og hvor de blir behandlet med likeverd. Det gjør meg nysgjerrig og vil bli et tema for senere artikkel.

Et politisk perspektiv

Debattspråket om trans kan være hard, med sterk kritikk av transaktivister som interesseorganisasjonen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Jeg kontakter Kristin Kulseth som er leder for FRI Trøndelag. Hun møter meg med åpenhet og vennlighet, praten går lett og blir aldri kjedelig. Hun klargjør begrepene og gir ordene mening. Begrepene vi trenger for å utvikle ny kunnskap om trans.

«FRI startet for 50 år siden som er opprør, ikke som en fest. For å normalisere mangfoldet i samfunnet, fri fra strenge kjønnsroller», forteller Kristin Kulseth. Hun beskriver seg selv som en av de privilegerte, med ferske rettigheter etter mange år med kamp for homofile. «I dag er det trans som er de andre, som ikke blir møtt med likeverd og inkludering», sier Kulseth.

Begrepene

Avslutningsvis vil jeg klargjøre begrep som er nyttig som et grunnlag for kommende artikler hvor vi går nærmere inn i ovennevnte problemstillinger.

Det oppleves riktignok som et paradoks å trekke inn definisjoner og begrep som kan bidra til å kategorisere folk uti fra egenskaper, og som kan være med til å forsterke skille mellom oss. Men igjen, for å bidra til åpenhet trenger vi et felles språk og forståelse. En nærmere beskrivelse av begrepene finnes i artikkel for foreningen FRI https://www.foreningenfri.no/informasjon/begreper/

Lhbt

Betegnelse på lesbiske, homofile, bifile og transpersoner som gruppe. Det er etterhvert et stort mangfold av identitetskategorier som hører inn under gruppen av dem som bryter med normer for kjønn og identitet, og noen velger å omtale gruppen som lhbt+ for å synliggjøre at alle er inkludert, men at antallet bokstaver som må til for å inkludere alle blir for lang, og er dermed erstattet av ‘+’.

Skeiv

Skeiv blir ofte brukt som en samlebetegnelse for alle som bryter med normer for kjønn og seksualitet, men det kan også være et synonym til ‘homofil’.

Homofil

Person som kan bli forelsket og/eller bli seksuelt tiltrukket av noen av sitt eget kjønn. Begrepet omfatter både menn og kvinner, men brukes oftest om menn.

Lesbisk

Kvinne som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av sitt eget kjønn.

Bifil

Person som kan bli forelsket i og/eller bli seksuelt tiltrukket av mer enn ett kjønn. En bifil identitet kan se svært forskjellig ut fra person til person.

Transperson

Personer med kjønnsidentitet(er) eller kjønnsuttrykk som bryter med det samfunnet forventer av dem på grunnlag av hvilket kjønn de fikk tildelt ved fødselen. Noen transpersoner er kvinner eller menn, andre er verken menn eller kvinner og noen kategoriserer ikke sin egen kjønnsidentitet. Transperson er som oftest ikke en kjønnsidentitet, men en beskrivende kategori.

‘Transperson’ er et samlenavn som inkluderer blant annet transvestitter. Trans handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, ikke om seksualitet. Transpersoner kan være skeive, lesbiske, hetero-, bi- eller homofile.

Det handler om oss

Ordene vi bruker gjør noe med kultur og holdninger. De kan skape nærhet eller distanse. Ved å definere at trans handler om oss og ikke de andre, åpner vi opp for nye refleksjoner med mulighet til utvikling. Felleskapet trenger endring for å utfordre konservative kjønnsideologier. Og tiden er moden for å tilegne seg ny kunnskap om trans, og hva trans betyr for individ og samfunn.

Vi følger opp og inviterer engasjerte i temaet til å dele stoff og artikler med nettavis i kommende artikler.

Eli Wæhre

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.