Kvinner faller og trekkes ned, så lenge utenforskapet truer.
Vi kan ikke gi det mer plass, for det ødelegger med stor kraft.
Mennesker får varige skader, mange får uførhet, det stjeler menneskers vitalitet.
Vi må lage et manifest, til dem som ivaretar folk flest.
Styrer i barnehage, rektor og lærer på alle skoler. Ordfører gir tydelig signal til tillitsvalgte i arbeidslivet:


UTENFORSKAPET ER NÅ FORBUDT,” men inkludering er påbudt. 8 mars, internasjonal kvinnedag, for balansert solidaritet. En symbolsk dag, som vekker kamp mot kvinners utenforskap.
Seige kamper har det vært, og likelønn er verdt sitt strev .
God struktur med riktige former, som styrker demokratiets sunne normer.
Historisk kvinneperspektiv, ikke brenne seg fast, men fremme de store linjer.

Verbale mennesker med kraft til å stå opp for seg, kan mobbes, det avhenger av styrken på “stormen.” Hanne Bjørnstad forteller her om ukultur som etter mange år gjorde henne ufør:

 * jeg gikk inn i en dyp depresjon, ble naver med alt det innebar, mest på ondt
( det gode var jo at jeg fikk penger til livets opphold), ville ikke gi meg, forsøkte å oppdatere Cv’en min med kursvirksomhet, men det gikk heller dårlig da det ble altfor slitsomt for meg. Prøvde å få livet på rett kjøl med ulike terapiformer. Jeg holdt på med dette i ca 8 år, til Nav innvilget uførepensjon som ikke jeg hadde bedt om. Med begrunnelse på mine spørsmål, at jeg ikke ville kunne skaffe meg jobb i en alder av 61 år. Diagnosen jeg fikk var alvorlig depresjon, noe som jeg i senere tid har fått vite er sammenlignbart med PTSD.

_Hannes råd: “kom deg bort fra en arbeidsplass med dårlig arbeidsmiljø og ledelse.
” Jeg trodde jeg kunne redde verden, men oppgaven ble til slutt å redde meg selv.”

“Med all mediaskriving og varslinger som er anmeldt håper Hanne at all trakkasering ved “Det odontologiske fakultet, tar slutt.

Samfunnskostnaden blir stor, når folk skvises ut av arbeidslivet og ikke får brukt utdanninga si. Det sløses med offentlige midler, og går ut over liv og helse, understreker Bjørnstad.

Arbeidsmiljøloven forbyr både trakassering og utilbørlig opptreden på arbeidsplassen. Arbeidsgiver og arbeidstaker skal å skape gode arbeidsmiljø, hvor man tidlig løser dårlig adferd.

Trakassering
Kampen mot mobbing, den vil mange stor gevinst, og krever engasjement fra alle vil sloss. Nå er det dårlig med rutiner for årapportere avvik, snur vi se et håp for inkludering.
Er det usikkerhet ved om adferden kan meldes som mobbing, eller har man en”ikke-kultur” hvor mobbing unngås? Der skylappene sitter tett, blir bedriftene konfliktskye og sliter enormt med arbeidsklima.

Teknologi

«I sosiale medier og på internett, øker omfanget av mobbing, rett og slett. Digital mobbing har en dyster statistikk, som viser at barn og unge opplever mere angst.”

Elever forteller hva mobbing er: «… gjentatt negativ eller «ondsinnet» adferd fra en eller flere rettet mot en elev som har vanskelig for å forsvare seg. Langvarig, ondsinnet mobbing fins i miljøer med ulike styrkeforhold er.

Mobberen opplever tilhørighet og makt, som gradvis avtar, og det registreres at mobberen utvikler venneløse, ensomme liv.

Hvis skolemiljøet involveres, og har fokus på inkludering, vil barn og foreldre få forståelse for uakseptabel adferd som utløser mobbing.

Barns rettigheter ?

Ny «mobbeparagraf» kom i august 2017, og krever aktivitetsplikt og skriftlig plan for alle saker. Loven stiller større krav til skolene om å lage gode tiltak i mobbesaker.

Loven strammer inn hvis voksne krenker barn. Skjer dette skal det nå meldes direkte til styreeier , og blir ikke behandlet av rektor lokalt på skolen. Barnas stemme skal høres i mobbesaker, som det heter i barnekonvensjonen. Før ble tiltak satt igang uten at barn ble spurt om sin mening, nå skal de informeres og høres. Barn bestemmer ikke direkte over tiltakene.

Er det arbeidsleder som mobber, skal leders overordnede motta avviket.
Blir du mobbet av virksomhetens øverste
 leder må det vurderes å sende avviksmelding til virsomhetens styre.

Inkludering av robust ungdom.

MOT’s oppgave er holdningsskapende kampanjer som gir robusthet, og bygger relasjoner som lager trygge klassemiljø

Mot står på brua i et forebyggings-terreng, og er en samfunnsbygger som inkluderer.
Leve, etterlatte av selvmord, står i elva, der det har gått galt, og ønsker at de mørkeste livskriser skal bli håndterbare.

Jobbes det med inkludering, blir utenforskapet automatisk ekskludert. 

MOT jobber best når hele skolen er engasjert…..

HVA SIER LOVEN OM MOBBING?

Tone Berg

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.