TrønderRød er en redaktørstyrt/redaksjonsstyrt
og uavhengig nettavis. 

Vårt mål er å drive med sosialistisk journalistikk
som bidrar til mobilisering og politisk debatt i Trøndelag. 

Signerte leserinnlegg står for forfatterens regning og gjenspeiler ikke nødvendigvis redaksjonens oppfatninger. TrønderRød tar ansvar for at de etiske retningslinjene i Vær varsom plakaten holdes.

Vi ønsker kontakt med skribenter fra hele fylket.

Kontaktperson Eli Wæhre