TrønderRød er en redaktørstyrt/redaksjonsstyrt
og uavhengig nettavis. 

Vårt mål er å drive med sosialistisk journalistikk
som bidrar til mobilisering og politisk debatt i Trøndelag. 

Vi ønsker kontakt med skribenter fra hele fylket.

Kontaktperson Eli Wæhre