OPPROP FRA 25 AMERIKANSKE FREDS- OG ANTI-IMPERIALISTISKE ORGANISASJONER:

NATO 70 YEARS.

A Call for National Mobilization to Oppose NATO, War, and Racism

Slik oppfordrer store deler av den amerikanske grasrota folk i USA og resten av verden til å ta avstand fra krigsalliansens handlinger og de holdninger den representerer.

I Trondheim, som i flere byer i Norge, i USA og i Europa blir det markering i anledning dette «jubileet»


Lørdag 30. mars kl. 13.00 i Tordenskjoldparken blir det markering med appeller og musikk.     

 • og med 1 minutts stillhet til minne om ofrene for NATOs kriger. 

For øvrig skal Jens Stoltenberg senere denne måneden feire NATO med en tale til Kongressen i USA.

Litt om alliansens historie og opprustningsstrategi:

                     North Atlantic Treaty Organization      

 • Opprettet 4. april 1949, begrunnet med frykt for Sovjetisk invasjon.
 • Skulle beskytte og gjelde for land i Nord-Atlanteren. 
 • Sovjet svarte 2 år senere – i 1951 –  med å opprette Warszawapakten.

Warszawapakten 

I 1989 ble Sovjetunionen og Warszawapakten oppløst. 

Det kunne medført slutten på den «kalde krigen».  
Mange forventet varsel om «Mission accomplished» –  og oppløsning også av NATO. 

Men den gang ei!


NATO, kalde krigere og krigsindustri så at maktbalansen mellom stormaktene fra den Kalde krigen var borte. 

Som eneste gjenværende supermakt, søkte USA hegemoni, og anså seg som verdens rettmessige enehersker. 

De fikk støtte fra sine «klienter», ikke minst norske politikere.
De ga støtte til tanken om USA som verdenspoliti og ville gjerne delta i et slikt «korps». 

De vedtok at nå kunne NATO krige hvor som helst i verden («Out of area»).
Dermed bifalt og deltok de ivrig i kriger mot land som f.eks. Jugoslavia, Afghanistan og Libya.
Følgen var som vi vet død, lemlestelse og mennesker på flukt, også til Norge.

Ekspansjon østover:


President Reagan og andre toppolitikere lovte i 1986 Gorbatsjov at NATO ikke ville ekspandere østover dersom han godkjente en samling av Tyskland.
Denne bløffen gikk Gorbatsjov «fem på», ved å stole på et muntlig løfte.
NATO ekspanderte østover, slik at NATOs medlemstall på 2000-tallet er fordoblet fra 15 til 30 stater.
Mange oppfatter dette som en slags «omringing» av Russland. 

True og kue

Under fylliken Jeltsin kunne USA/NATO gjøre nesten hva de ville med Russland.

Men – som i Norge – er det også i Russland grupper med nasjonal stolthet.
Da de fikk en edru og oppegående leder i Putin, fikk han, uansett sine mangler og feil, overveldende støtte av den russiske befolkninga.

Hva driver utviklinga?

NATOs ekspansjon østover har blåst opp omsetning og profitt for militærindustrien.

Alle øst-europeiske land som innlemmes i NATO hadde våpen og utstyr som ikke passet sammen med NATO-utstyr.

Alt må(tte) fornyes/kjøpes, først og fremst fra USA, men bl.a. også fra norske produsenter, i all hovedsak fra Nammo og Kongsberg Gruppen.

Kravet om 2 % av BNP til militæret innebærer at f.eks. befolkningen i Trondheim må betale 520 000 000 (520 millioner) mer hvert eneste år til militæret. 
Mye av dette vil gå til innkjøp av utstyr fra amerikanske våpenprodusenter.
Kunne disse pengene brukes lokalt, kunne kommunen f.eks. ansatt et 1000-talls sykepleiere, lærere, eller dekket andre behov.

 «Avtaler vil begrense vår makt.»

USA mente og mener at avtaler ikke var og er i deres interesse:

 • USA v/president Bush sa i 2002 opp ABM-avtalen fra 1972 som skulle sikre kjernefysisk avskrekking, slik at ingen kunne unngå gjengjeldelse hvis de foretok angrep («Terrorbalansen»).
 • USA sa nylig opp INF-avtalen som forbød landbaserte mellomdistanseraketter.
  Som svar på USAs adferd, trakk Russland seg like etterpå fra avtalen.
 • I norske medier framstilles det som uomtvistelig at Russland har brutt avtalen.
  Dette er omstridte påstander fra USA, men med manglende dokumentasjon kan det like gjerne være et påskudd som sukrer oppsigelsen av avtalen overfor europeiske medlemsland. 
  Til og med i land som lojalt følger USA i tynt og tykt har det vært reist tvil og frykt for konsekvensene av oppsigelsen (dog lite fra norske NATO-politikere).
 • USA truer også med å trekke seg fra avtalen New Start fra 2010, mellom Obama og Medvedev, som forplikter partene til å redusere antall utskytningsramper til «bare» 800, med maks 1550 stridshoder hver, innen 2021.
  Det vil bokstavelig være «spikeren i kista» for et skrøpelig bolverk mot uhemmet opprustning.

«Militarisering» av det sivile liv.

Militæret og politikere har bygd opp et sterkt fiendebilde for å få folk til å akseptere dagens politikk, med opprustning og maktbruk langt utfor våre grenser. 

Statsmakten/militæret har store budsjettposter for «informasjon» om dette. 
Slik propaganda støttes i stor grad av media. Ideologisk har de fleste – og største – avisene og tv vært støttespillere for høyrepartienes allianse- og opprustingsprogram. 

Det kunne gis mange eksempler på dette.

Det vil føre for langt å gå inn på dette her, men en grundig analyse er laget av Torolv Stunes og finnes bl.a. på Facebook-sida, «Ingen amerikansk base på Værnes». 

Bare et typisk eksempel på strategien for militær integrering i det sivile liv, er avtalen om at elevene ved skilinja ved Meråker vgs, skal bidra med opplæring av US marines i skigåing.
Informasjon om kamporganisasjonen US Marines og deres ødeleggende meritter blir nok fraværende her.

Igjen – deltakelse i markeringa i Tordenskjoldparken lørdag 30.mars kl 13.00vil nok ikke stoppe galskapen, men er viktig for å vise at det finnes motstand.

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.