Den politiske situasjon i verden ved inngangen til 2023 sitter fortsatt fast i slutten på Den annen verdenskrig og er ute av stand til å frigjøre seg. USA svinget seg opp til å bli den krigens store seierherre på penger og gull; den store krigsprofitøren. Pengene og gullet har forsvunnet, men tilliten er opprettholdt på verdens største våpenlager, og politikere, folk og nasjoner som er dumme nok til å handle derfra og legge seg under USA.

Monroe-doktrinen fra 1823 har 200 års markering om en drøy måned. Den sier enkelt “Amerika for amerikanerne”, som betydde krigen mot de europeiske koloniherrer, og alle land i Amerika under The United States of America. Det gikk, nesten.

Oppdeling av Nazi-Tyskland

Da Den annen verdenskrig var slutt 9. mai 1945, ble Tyskland delt i 4 okkupasjonsområder; Sovjetisk, Britisk, Fransk og USAnsk. Franskmennene og britene fant ingen grunn til å opprettholde sine okkupasjonsområder fordi forbundsrepublikken utviklet seg stabilt. Da muren falt, gikk DDR tilbake til et samlet Tyskland, men fortsatt sitter USA fast i et samlet Tyskland med 53 militærbaser 78 år etter krigen og vil styre hele Europa og hele verden.

I dag er ikke Tyskland et land, men et “Amerikansk okkupasjonsområde” på samme måte som “Japan”, “Sør-Korea”, “Puerto Rico” og “Hawaii”. Disse okkupasjonsområdene må betale okkupasjonsmakten direkte eller via tallrike omveier og ved å føre den politikken okkupasjonsmakten krever. De har ingen uavhengighet til å bestemme i eget land, uten okkupasjonsmaktens godkjenning. Det har USA demonstrert nylig med all tydelighet med stopp av gas fra Russland for å knekke tysk industri og Europa økonomisk og dermed skumme fløten av Europa.

USA arvet nazismen og drømmen om verdensriket. Før den tid hadde det utviklet verdens største røverstrategi, bygd på folkemord, løgn, svindel, slavehandel og krig mot svake motparter, lettkjøpte seire og stort krigsbytte. Sådan ble USA verdens rikeste. 

“Sannhetens Øyeblikk” – Sovjetunionens oppløsning 1991

Stor jubel over kommunismens død, og døden til “Ondskapens rike” slik skuespillerpresidenten i “Guds eget land” formulerte det. (Ronald Reagan, kriminell, dømt i FN-domstolen for Iran – Contras saka i 1986, gikk hjem fra kontoret kl. 1600 for å se gamle cowboyfilmer.) Forretningsidéen “Den kalde krigen” var også borte, trudde vi. Warzawapakten var borte, men hvorfor ble ikke den aggresive morderorganisasjonen NATO oppløst? Landene rustet ned, ja, til og med den seinere krigshissergeneralen Jens Stoltenberg, rustet ned og lot det norske forsvaret forfalle, og solgte verdens nyeste og beste ubåtbase i Tromsø, Olavsvern, for slikk og ingen ting til en partifelle. Den kostet tross alt 4000 millioner NOK å bygge.

Landene fant det ikke nødvendig å ruste opp mer, fienden var borte, og det var en entydig politisk begeistring for å være med på seierstoget til verdensherredømmet. Det betyr støtte og begeistring til røver-, hersker- og drapsideologien til USA og adoptert av NATO.

Alle rustet ned, bortsett fra USA som rustet opp på hele 1990-tallet. Russland skulle ødelegges og innlemmes i USA-kapitalismen og oligarkikapitalismen med verdier stjålet fra det russiske folk.

Europa vertskap til 2 Verdenskriger

 • Har Europa aspirasjoner om å starte Den tredje verdenskrig?

En kardinalfeil til det sovende Europa var ikke å tenke på Russland i oppløsning; hvordan har den tidligere fienden det? Europa forstod ikke konsekvensene av å innlemme tidligere Sovjetrepublikker og Warszawapaktland i NATO og gav USA frie hender til å gjøre som det ville.

Europa var på ny rykket tilbake til 1945.

Nå vil vi på ny bli verdens herskere som under imperialismen. Alle vil bli store, uten bakkekontakt. Tenke-tanker fra bl.a. USA advarte mot dette. Når Europas politikere ikke vet hvor de er, og heller ikke vet hvor de skal, blir alt de gjør galt. EU er uten ledere, bare overbetalte byråkrater.

Det finnes ledere i EU, ikke alle er like intetsigende; Viktor Urban er en slik som vet og forstår at han må forsvare Ungarn og sitt folk fra å sulte og fryse i hjel til vinteren og opprettholder kontakten med Russland.

Brexit

Et tydelig varsel om “de fire frihetene” ikke passer, var Brexit og britenes farvel til EU. Det gamle imperium hadde disse reglene om at folk fra de tidligere koloniene kunne komme til Storbritannia, men det forårsaket så mange problemer at ordningen måtte avvikles på midten av 1960-tallet. Da UK etter flere forsøk får kjempet seg til et medlemskap i EU, dukker den samme utfordringen opp påny.

I dagens situasjon i Europa kryper EU til korset og snakker om solidaritet, jeg må le! “Det frie markedet”, det vil ha subsidier og lover mot “det frie markedet”. Da gjenstår bare “fri flyt av kapital” som element i EUs neoliberialisme, som igjen betyr skattefrihet for oligarkikapitalen. EU har spilt fullstendig falitt med en politikk som halter dramatisk mot folkene i alle medlemslandene og mot sin store allierte.

Europa er fanget i sitt eget verdensbilde; “Verdenssamfunnet”, også kalt “Det internasjonale samfunnet” og forstår ikke at de er en minoritet i verden; nøyaktig 1/8 og et offer for sin egen propaganda. Det har i tillegg en utrulig lurvete historie og omdømme i rest-verdens 7/8.

De imperialistiske slave statene er:

 1. Spania
 2. England
 3. Frankrike
 4. Belgia
 5. Portugal
 6. Holland
 7. Tyskland
 8. Italia
 9. Danmark – Norge
 10. USA

US-dollaren faller som reservevaluta

Kina har bygd sitt folk og land på fredelig vis. Nå er den verdens mest voksende økonomi og tatt millioner av mennesker av sin egen befolkning ut av fattigdom.

USAs sanksjoner er noe svineri de har holdt på med i over hundre år. Oppskriften er å sulte fattigfolk til døde med å true med våpenmakt og stjele deres ressurser. Sanksjonene mot Russland for dagens problemer i Europa virker ikke, men rammer Europa, og nå “spiser USA sine egne europeiske allierte”. I tillegg skyter USA seg selv i dollarfoten.

En multipolar-verden er her allerede selv om keiseren ikke forstår at han er uten klær, han er naken. USA har stjålet Russlands gullreserver i vest, og svaret ble at Russland selger olje og gass i egen valuta. Rubler steg så voldsomt at Russland måtte sette inn tiltak. Handelen mellom Russland, Europa, Kina, India m.fl. er utenfor dollarsonen. BRICS-landene handler i sine valutaer. Argentina har vært plaget av USA, Verdensbanken og IMF i årevis og er på vei inn i BRICS-systemet. En bot på 1.200 millioner dollar var fordi privatiserte vannfirmaer ble nektet adgang til drikkevannet. OCS, Organisasjonen for Samarbeid Shanghai, handler i flere valutaer, men faren for tyverier fra deres kontoer i USA, UK og Europa gjør at de sikrer seg mot disse røverne.

Det store globale økonomiske spillet som USA har styrt, har lenge vært i sammenhengende krise fordi det store flertallet i verden vet at det nærmer seg bristepunktet. USA har alltid avsluttet sine økonomiske avtaler med trusler om våpenmakt, sanksjoner, etc.

Gullstandarden

Dollarens enestående posisjon i etterkrigstida og etableringen av gullstandarden da 44 allierte land i 1944 kom sammen i Bretton Woods, New Hampshire, i USA, og knyttet US-dollaren til gullet. USAs enorme rikdom på den tiden gjorde at de kunne diktere betingelsene. Reglen for US-dollarens tilknytning til gullstandarden var at du kunne veksle inn dine dollar i gull. Verdien av 1 US-dollar var en Troy Ounce som var 31,1…… gram gull av 22 karat, 91,5% rent gull.

I 1971 fant engelskmennene ut at de ville veksle inn sine US-dollar i gull og tok det opp med den kriminelle presidenten, R. Nixon, som ble veldig lei seg, men han måtte gi dem gullet. Anekdoten videre var at franskmennene kom i samme ærend til Nixon som ble “fly forbanna”. Gullstandarden ble forlatt, og året etter hadde US-dollaren falt 50 % i verdi i forhold til gullet, og siden har USA trykt papir-penger på samme måte som Adolf Hitler.

I over 50 år har US-dollaren fortsatt å falle; den støtter seg ikke lenger på gull, men et forgjeldet land med svekket våpenmakt. US-dollaren har i løpet av 50 år falt flere tusen ganger, sammenlignet med det gullet du får for en dollar i dag. I tillegg melder Departmento del Tesoro at statsgjelden er på 31 billioner dollar. Sagt på en annen måte får vi ett enkelt besøk på toalettet på Jernbanestasjonen i Porsgrunn for en dollar, mange steder koster det 2 dollar.

Gulldinaren  

USA er et forgjeldet land som flyter på “tillit” hos en liten og stadig minkende minoritet. Alle krigene siden 1999 har heller ikke gitt noe nevneverdig krigsbytte. Krigen og ødeleggelsen av Irak i 2003 var egentlig frykt for Saddam Husseins idé om å selge olje i gulldinaren. USA klarte å ødelegge sivilisasjonens vugge, og har siden stjålet olje så godt det har latt seg gjøre.

Libya krigen i 2011 ble også utløst av Gaddafis planer om å selge olje i gulldinar. Her stilte Norge opp med en bombeskvadron i mars 2011 med statsminister Jens Stoltenberg i spissen sammen med sin adjutant, selveste Lucifer, og myrdet 4000 afrikanere.

Libya-krigen var en klar krigsforbrytelse og en del av hans klarering som påtenkt generalsekretær i NATO, mens Lucifer har det borgerlige navn Jonas Gahr Støre og er nåværende statsminister i Norge. Han må stilles til ansvar for sin delaktighet i krigsforbrytelsen i Libya og overleveres til The International Criminal Court in den Hague.

Arbeiderpartiet

Videre må Arbeiderpartiet, fagbevegelsen og resten av arbeiderbevegelsen stille seg spørsmålet om de kan la seg lede av en krigsforbryter med neoliberialistisk politikk? For øvrig har en svensk professor skrevet en bok om Libyakrigen som klarlegger den klare folkerettslige forbrytelsen.

Kilde: Ola Tunander: “Libyakrigen – Bruken av retorikk og bedrag for å ødelegge en stat”. Tidligere fredsforsker og professor sier at det som skulle være en humanitær intervensjon for å redde “sivile liv” gjør man ikke med 589 rakettbomber og ingen soldater. Målet til USA, England og Frankrike var regimeskifte. Norge klarte å ødelegge Afrikas velferdsstat hundre år etter at imperialismens historiske periode var over.

Et Europa i kaos

Det som er skrevet i denne artikkelen, er egentlig svært gammelt nytt. I innledningen peker jeg på bindingene fra slutten av Den annen verdenskrig. Alt det andre er også velkjent for alle som har fulgt med i verden. Det viser seg at sannsynligvis bare 1% av Norges befolkning følger med, det vil si ca. 50.000 mennesker, og blant disse er det mange som av mange grunner ikke toner flagg, ikke sier hva de mener og av taktiske grunner holder stilt om hva de vet. Er du vernepliktig eller ansatt i det militæret, har stjerner eller striper, da vet vi hva du kan si på forhånd. Det gjelder forsvarsrelaterte institusjoner og andre offentlige ansatte i vårt samfunn.

Jeg kjente sønnen til en elektriker som arbeidet i det regionale kraftlaget i mange år, men fikk aldri fast ansettelse fordi han var kommunist. Det var Norge i en fredelig tid med vekst og fremgang på 50 og 60-tallet.

Ukraina-krigen startet ikke 24. februar 2022; den startet 9 år tidligere, eller som jeg påpeker 78 år tidligere. Eller som jeg lister opp 10 vestlige slavestater med all makt over mennesker med en bestialitet vi i dagens samfunn ikke vil eller kan forstå. Det er ikke vanskelig å se den direkte forbindelse til disse og krigerorganisasjonen NATO, anført av USA. Det får så være; dagens scenario har en påfallende inkompetanse på begge sider, i USA politisk dysfunksjonell med samme situasjon i Europa. Scenen er satt for Den tredje verdenskrig.

Hva gjør USA i Europa?

Det er ikke Russland som er problemet, men USA. Amerikanerne trenger å bruke Europa som slagmark og buffer for deres krigsstrategi. Det har aldri europeerne forstått fordi de har en bit av det samme flesk, den samme rasisme, den samme kriminelle bakgrunn, det samme hvite avskum!

Russland og Putin har jobbet for en fredelig og positiv velferdsutvikling for Europa. Nå velger de å følge, eller blir tvunget til å følge, USAs dødslinje. USA og Europa har laget Ukraina-problemet. Europa må bli herrer i eget hus, og si farvel til USA. Klarer de det ikke, blir Europa USAs nye “bakgård”, hvis de er heldige. “EL patio trasero”, som i Mellom-Amerika.

Alternativet er et lottospill som kan ende i Den tredje verdenskrig.

H. Boye Svendsen

Ståsted Cuba – Utsikt og Innsikt

FOTO: Statue of Liberty sinking in the ocean © Laurent Renault | Dreamstime.com

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.