Professor Sven G. Holtsmark har (Klassekampen 18. januar) en uryddig folkerettslig ordbruk som må korrigeres. Russland, hevder han, truer med «invasjon». Beviset for det er historien – det vi si USA/Nato-fortellingen om «trusselen om aggresjon [som] har vært Russlands fremste diplomatiske virkemiddel siden okkupasjonen og annekteringen av Krim i 2014».

Hva er «invasjon» , «okkupasjon» og «annektering? Store Norske Leksikon sier:

1) Invasjon «er militære styrkers inntrengning på fremmed territorium, til lands, fra sjøen eller gjennom luften».

2) Okkupasjon «er besettelse av en annen stats område ved bruk av militærmakt».

3) Annektere : «I folkeretten viser begrepet til varig tilegnelse av territorium ved en stats ensidige erklæring. I alminnelighet er anneksjon urettmessig, men blir den faktisk gjennomført, vil den i lengden få virkninger.

Ad 1): Ingen russiske tropper krysset grensen mellom Ukraina og Russland i den kritiske periode i mars 2014. Det var Krims «heimevern» og frivillige som var i gatene og ved grensen til Ukraina. Derfor feil, Holtsmark, det var ingen russisk invasjon.

Ad 2): Krim var i union med Ukraina fra 1991 til 2014, aldri en integrert del. Krim hadde eget parlament, egen regjering, statsminister og høyesterett (jf. Norge 1814–1905). Krim-parlamentet vedtok å holde folkeavstemning om Krims fremtidige status. Valgobservatører (150) fant ingen irregulariteter. Avstemningsresultatet var et knusende nederlag for dem som ville fortsette som autonom republikk i Ukraina. Av de fremmøtte (83,1 prosent) gikk 96,97 prosent inn for en union med Russland. Det var ingen okkupasjon! Feil igjen, Holtsmark.

Ad 3): Det var ingen russisk ensidig erklæring! Det var Krims eget parlament som inngikk avtale med Russland om Krims inntreden i unionen og som organiserte en folkeavstemning 16. mars om dette. Det var heller ikke russisk fysisk nærvær som var «urettmessig». Det var altså ingen anneksjon, Holtsmark! Krim har fremdeles sitt eget parlament, egen statsminister, regjering og høyesterett.

Krims uttreden av Ukraina var rettmessig fordi Krims overgang til Russland ikke strider mot folkeretten, jf. Den internasjonale domstol i Haag (ICJ) i Kosovo-saken. Her møter USA seg selv i døra.

22. juli 2010 tok ICJ stilling til dette spørsmålet fra FN i Kosovo-konflikten: «Er den ensidige uavhengighetserklæring truffet i Den midlertidige selvstyreenhet i Kosovo i overensstemmelse med folkeretten?» (GA Res. 63/3, 8. okt., 2008). Retten konkluderte slik: «Plikten til å respektere en stats integritet gjelder ikke overfor ikke-statlige aktører», og at folkeretten «ikke forbyr uavhengighetserklæringer, noe som betyr at uavhengighetserklæringen [for Kosovo] av 17. februar 2008 derfor ikke var i strid med folkeretten» (avsnitt 80, 84 og 122).

Folkesuvereniteten er sikker folkerett! Dette glimrer med sitt fravær i de mange Nato-støttede fortellinger om den påståtte Krim-«anneksjonen». Hvorfor, Holtsmark?

Peter Ørebech
Professor i rettsvitenskap
UiT Norges arktiske universitet

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.