Uttalelse vedtatt av årsmøtet i Trondheim Nei til Atomvåpen den 2.juni.2022:

Stortinget er nå på slutten av vårsesjonen 2022 i ferd med å godkjenne en baseavtale mellom Norge og USA, den såkalte” tilleggsavtalen” (SDCA). Avtalen var allerede undertegnet av Solberg-regjeringen i april 2021. Den betyr en ytterligere endring av norsk sikkerhetspolitikk. Avtalen er i strid med den norske baseerklæringen fra 1949 og vil undergrave det norske kravet om at det i fredstid ikke tillates atomvåpen på norsk jord eller i norske havner.  De fire nye USA-basene på Rygge, Sola, Evenes og Ramsund kommer i tillegg til at Solberg-regjeringen allerede har godkjent utplassering av US-marines på Værnes.


Det står i avtalen at: “Det er ingenting i denne avtalen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium.” Men det står også at USA kan sette norsk regelverk til side dersom det ikke anses som forenelig med amerikanske tjenstlige behov. Derfor har vi ingen garantier.

Avtalen mangler klare forsikringer mot utplassering av atomvåpen på norsk territorium i fredstid. Den tilrettelegger for økt amerikansk militær tilstedeværelse og kobler Norge tettere på USAs atomstrategiske infrastruktur. Atomnedrustning er viktigere enn noen gang og i dagens situasjon må ikke Norge bidra til økt spenning ved at det som til nå har vært norsk atomvåpenpolitikk undergraves.

De amerikanske basene skal nyte immunitet og være underlagt amerikansk jurisdiksjon. Det betyr at det er USA-lover som gjelder at Norge ikke kan straffeforfølge forbrytelser begått på norsk jord. Det står også at avtalen «forbyr tvisteløsninger som henvisning til nasjonale og internasjonale domstoler, tribunaler, lignende organer eller hvilken som helst tredjepart». Norge fraskriver seg dermed retten til å kunne kontrollere områdene, til å inspisere fly og fartøy, hva som bringes inn og oppbevares av våpen, utstyr eller personell, og USA får fritt leide til og fra basene.

Baseavtalen ble inngått etter amerikansk initiativ. I utgangspunktet ville USA ha mange flere baser, og avtalen er også formulert slik at den kan videreutvikles ved at man, uten Stortingets samtykke, øker antall baser.

De amerikanske basene provoserer og øker spenningen mellom atommaktene på vårt territorium og i våre nærområder. Ikke bare basene, men hele Norge vil bli mer utsatt for angrep ved at norsk territorium gjøres tilgjengelig som oppmarsjområde i en mulig framtidig væpnet konflikt.

Trondheim Nei til atomvåpen mener at det er feil av Norge å inngå en langsiktig avtale om militært samarbeid med et land som har vist seg å være så politisk ustabilt som USA. Enhver norsk forsvarsavtale må sikre Norge muligheten til å verifisere at det ikke under noen omstendigheter kan utplasseres atomvåpen i Norge. Norske myndigheter må til enhver tid ha full råderett over norsk territorium, noe den inngåtte avtalen ikke garanterer.

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.