Utenriksminister Ine Eriksen Søreide                                              
Postboks 8114 Dep
0032 OSLO

Norge har et særlig ansvar, og det er nødvendig å aksjonere raskt

Vi viser til det brevet vi sendte 16. august, som vi hittil ikke har fått svar på. En uke senere ble det for første gang konstatert at smitte av koronavirus hadde spredd seg ut i samfunnet i Gaza – utenfor karantenesentrene. På det tidspunktet var det registrert 109 tilfeller av koronasmitte. Pr. 3. september er tallet steget til 581. Av disse er 324 registrert smittet i løpet av de fire siste dagene. Spredningen akselererer kraftig.

Det foregår bokstavelig talt en kamp på liv og død på Gaza nå – en kamp som ikke er av militær karakter, men en kamp for at folk ikke skal dø av sykdom og sult. Det dreier seg om to millioner mennesker, halvparten av dem er barn under 18 år.

Som den israelske menneskerettsorganisasjonen Gisha skrev tirsdag 1. september:

«Årevis med blokade, påtvunget dem av Israel, har ført til at den helt grunnleggende, sivile infrastrukturen er brutt sammen. Blant annet gjelder det Gazas elektrisitetsnett. Blokaden har ført til en akutt økonomisk krise, som gir Gazastripen elendige forutsetninger for å håndtere et utbrudd av en pandemi.»

Norges linje er jo å påpeke at blokaden er skadelig og be om at den gjøres mindre omfattende, men samtidig nekte for at den strider mot internasjonal rett. Norge forsvarer Israels rett til å gjøre dette. Er dette fortsatt utenriksministerens oppfatning? Nå har vi gått inn i blokadens 14. år. De årene har rommet en serie av voldsomme former for kollektiv avstraffelse. Er utenriksministeren nå parat til å innrømme at blokaden er folkerettsstridig?

Som Verdensbanken påpekte i den rapporten som utenriksministeren og giverlandsgruppen fikk 30. april 2019, omfatter Israels blokade også varer som Israel – som eneste stat i verden – definerer som varer med mulig militær anvendelse, såkalte «dual use goods». Verdensbanken nevner bl.a. at Israel under overskriften «kommunikasjonsutstyr» har oppført de fleste former for medisinsk utstyr. Dette hindrer at sykehus i Gaza får tak i det de trenger av utstyr til vanlige sykehusfunksjoner. I en redegjørelse i august har Gisha nevnt flere absurde eksempler på hvordan dette fungerer. I tillegg er det kritisk mangel på en rekke medisiner. Det er bare omkring 100 respiratorer, hvorav 60 allerede er i bruk til pasienter som er rammet av andre lidelser enn Covid-19. Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta for å sette helsevesenet i Gaza bedre i stand til å møte de kolossale utfordringene de står overfor med denne pandemien?

Det er ingen tvil om at Israels handlinger overfor Gazas to millioner innbyggere innebærer omfattende brudd på grunnleggende menneskerettigheter. I andre sammenhenger er Norge sterkt opptatt av å arbeide for menneskerettighetene, med sanksjoner som aktuelt tiltak. Hvilke initiativ vil utenriksministeren ta for å løfte fram sanksjoner som et mulig tiltak mot Israels omfattende brudd på menneskerettighetene?

I Gaza har det blitt helt nødvendig å stenge ned samfunnet for å få stoppet spredning av koronasmitte – slik vi gjorde i Norge 12. mars. I et samfunn som allerede på forhånd er i dyp økonomisk krise med skyhøy arbeidsløshet og stor fattigdom, kan en slik nedstenging bli katastrofal for mange mennesker. Dette kommer på toppen av de direkte, helsemessige virkningene av pandemien.

Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) tok spesielt opp dette i en uttalelse 30. august om støtte og hjelp til den store delen av Gazas befolkning som er fattig og har liten inntekt, og som nå opplever en humanitær katastrofe. Der skriver PCHR også noe om hvem som har ansvaret for dette:

«Den blokaden som Israel har påtvunget Gazastripen, har ledet til denne katastrofale situasjonen. Det internasjonale samfunnet har sviktet fullstendig når det gjelder å treffe effektive tiltak for å stoppe blokaden. Det har oppmuntret Israel til å opptre som en stat som er hevet over loven, og til å begå enda flere brudd på menneskerettighetene og på krigens folkerett. Det internasjonale samfunn har et stort ansvar for at denne blokaden nå har vart i 14 år».

Norge har et særlig ansvar, med sin sentrale rolle i den katastrofale Osloprosessen.

29. august sendte PCHR en presserende appell til to av FNs spesialrapportører, Michael Lynk og Tlaleng Mofokeng, om utbruddet av Covid-19 og tilstrammingen av blokaden av Gaza. Appellen munnet ut i fem punkter, med anmodning om at spesialrapportørene skulle gjøre følgende (gjengitt etter originalversjonen):

 1. Call on Israel, the occupying power, to ensure the supply of the necessary medications and medical equipment necessary for the treatment of COVID-19 patients to hospitals in the Gaza Strip in accordance with its obligations under international law.
 2. Demand Israel to remove recent restrictions imposed on the Gaza Strip, and allow the entry of fuel required to operate the Gaza Power Plant to improve the functioning of Gaza’s health care system.
 3. Further demand Israel to rescind all existing restrictions on the transfer of medical equipment and spare parts for this equipment from and Strip, and not to classify them as dual-use items.
 4. Pressure Israel to allow the passage of medical teams to and from the Gaza Strip, and ensure passage without delay for Gaza residents in need of medical care for COVID-19 outside the Gaza Strip, whether in Israeli hospitals, West Bank hospitals, or abroad.
 5. Call upon the international community to provide aid to hospitals in the Gaza Strip immediately to combat the spread of COVID-19.

Punkt 2 ser ut til å bli ivaretatt ved at Israel nå har lovet å trekke tilbake den helt katastrofale tilstrammingen som ble kunngjort 11. og 16. august.  

Vi gjør PCHRs punkter til våre.

Vi ber utenriksministeren om å følge opp denne 5-punkts-appellen – fortrinnsvis gjennom initiativ som er godt synlige for norsk og internasjonal offentlighet.

Vi ber om svar på dette brevet.        

Med hilsen

Styret i Ship to Gaza Norway

Torstein Dahle

leder

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.