USA, NATO, EU og Norge har hisset til krig siden folket i Øst-Ukraina og Krim avholdt folkeavstemninger om sin nasjonale tilhørighet, og har derved torpedert disse «folkenes like rett og selvbestemmelsesrett» (FN-pakten artikkel 1.2) . Med hvilken rett? Har ikke disse aktører bundet seg til FN-pakten og NATO-traktaten (Traktat for det nord-atlantiske område (4. april 1949)? I sistnevnte står det vitterlig; «bygd på grunnsetningene om folkestyre, individets frihet og rettens herredømme» (fortalen)

Del 1. av denne artikkelen ble publisert i TrønderRød 2. november

 • Den «virkelige» virkelighet: Er NATO og Norge pådriver for krig, så får de det sannelig nå. Fredsnasjonen Norge promoterer den råeste og mest hensynsløse, som til slutt kan utropes som “seierherren». Slik er det. Krig er «ingen frøkensport». La dem sloss til siste mann har gått i graven!
 • Med litt list og lempe må det ikke gå slik. Forhandlingsbordet venter! NATO forstår at jo lengre kamphandlingen fortsetter jo mer hat og derved stadig større vanskeligheter møter de stridende parter. NATO setter alle ressurser inn på at væpna kamp utpeker vinneren. Forhandlingsbordet skyves ut i det blå.
 • Den normative virkelighet: Men hva med normgrunnlaget, gjelder ikke lov og rett som ledetråd og skranke, jf. «rettens herredømme»?
 • Er NATO en avtale om samhandling, stabilitet, velferd, rettferd og fred mellom deltakende nasjoner, eller skal traktaten promotere krig, lidelse og død? Jf. traktat-teksten: «rettens herredømme». Skal NATOs gave til verdens folk være krig i alle verdensdeler? Traktaten nevner ikke ordet krig, men
 • Hva med synonymer? «…motstå væpnet angrep» (artikkel 3) , «derunder bruk av væpnet makt» (artikkel 5). Dvs. kun forsvar er hjemlet, ikke angrepskrig. Hvem har denne motstandsrett? Ukraina. Landet er ikke delstat i USA, ikke i EU, ikke i NATO. NATO-traktaten artikkel 5 gjelder derfor ikke, Dette betyr at disse land har ingen bistandsplikt overfor Ukraina. Men, selv Ukrainas forsvar, skal ikke vare evig; «Slike forholdsregler skal bringes til opphør når Sikkerhetsrådet har tatt de skritt som er nødvendige for å gjenopprette internasjonal fred og sikkerhet» (artikkel 5). Det er i FN at NATO-landene skulle satt inn støtet, ikke på slagmarka som nå!
 • Skal NATO påføre folk lidelse og død, eller er det motsatt; at NATO-medlemmene skal hindre lidelse og død? Det er det siste som er avtalt. Dette er ikke avgrenset til NATO-medlemmer innbyrdes, men hele det internasjonale samfunn av stater, jf. «alle folk og alle regjeringer»(NATO-traktaten, fortalen).
 • Hvordan hindres det? Jo ved samtaler, samarbeid, og samhandling, dvs. rådslagning: «De stater som er parter i denne traktat bekrefter på ny sin tro på formålene og grunnsetningene for de Forente Nasjoners pakt og sitt ønske om å leve i fred med alle folk og alle regjeringer.» (Fortalen).
 • Disse prinsipper er nedfelt i FN-pakten artikkel 1:
 • 1) «opprettholde internasjonal fred og sikkerhet … sørge for at internasjonale tvister eller situasjoner som kan lede til fredsbrudd, blir ordnet eller bilagt ved fredelige midler i samsvar med rettferdighetens og folkerettens prinsipper» …;
 • 2) «utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett»,
 • (3) «utvikle vennskapelige forhold mellom nasjoner grunnlagt på respekt for prinsippet om folkenes like rett og selvbestemmelsesrett»,
 • (4) « … samordning av nasjonenes virke for å nå disse felles mål.»
 • Målsettingene følger av NATOs hovedmål; å bilegge enhver mellomfolkelig tvist som de måtte bli innblandet i, ved fredelige midler» (NATO artikkel 1).
 • Fortalen understøtter dette: «De stater som er partersitt ønske om å leve i fred med alle folk og alle regjeringer… og for å bevare fred og sikkerhet».
 • Vi kan slutte av dette at målet for NATO er å fremme fred og sikkerhet, og ikke krig. Medlemstatene har intet fritt valg her, alle tvister som angår forholdet til andre stater skal bilegges ved fredelige midler. Krig er ingen opsjon, intet «førstevalg». Intet «andre valg» osv.
 • NATO og Norges skal med tilgjengelige midler, søke fredsløsninger, sørge for at de stridende parter inntar forhandlingsbordet og ikke ender på slagmarken. NATO skal bidra til at folkeavstemningene blir rettferdige og representative.
 • Er dette Norges posisjon?  «Fred og sikkerhet sikres best gjennom et forutsigbart internasjonalt samarbeid basert på folkeretten og fredelig tvisteløsning» (Hurdal plattformen s. 77.) Ja, så sannelig, står det ikke det!
 • Men dessverre «loven er til for å brytes», og Norge er ikke lenger noen eksemplarisk rettsstat; hvem bryr seg om noen skarve ord på et papir, også omtalt som folkeretten? Til krig trengs våpen og til fred trengs «blyant og papir». Norge velger det første – «den brede vei» og skroter det andre alternativ, «den smale sti» (Matteus 7:13). Våpen og våpenopplæring er Støre-regjeringens vei, selv om regjeringen burde være såpass opplyst at de vet at «vold avler vold». Har Norge glemt Jesaia 2:4; … «Et folk skal ikke lenger løfte sverd mot et annet, og de skal ikke lenger lære å føre krig». Det som skjer i Russland og Ukraina er «øye for øye og tann for tann» (Matteus 5:38-48).
 • Konklusjonen som jeg deler med Elon Musk er:
  • «Ukraine-Russia Peace:
  • – Redo elections of annexed regions under UN supervision. Russia leaves if that is will of the people.
  •  – Crimea formally part of Russia, as it has been since 1783 (until Khrushchev’s mistake).
  • – Water supply to Crimea assured.
  • – Ukraine remains neutral. » (@elonmusk)

  Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.