20. november sendte vi brev til NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Vi gjengir det nedenfor. Israel har vist stor dyktighet i en målrettet innsats med stort press mot tradisjonelle medier og sosiale medier for å hamre inn sin snu-alt-på-hodet-versjon av hva Israel gjør mot palestinerne. Når det gjelder Gaza, bringer NRK stort sett meldinger fra den israelske hærledelsen. De forteller at Israel angripes fra Gaza, og at Israels rolle er å forsvare seg mot de stadige angrepene. I Norge er det stor sympati for palestinernes sak, men mange mener at «hvis de bare kunne stoppe disse stadige angrepene fra Gaza, så….».  Men slik er det ikke: Israel angriper hver eneste dag palestinerne i Gaza (og selvsagt også i resten av Palestina), helt uavhengig av om det går måneder mellom hver rakett fra Gaza. NRK tier om Israels daglige terrorisering av fiskerne, bøndene og andre i Gaza, men har en detaljert dekning helt ned til enkeltrakett-nivå av det som måtte gå fra Gaza mot Israel.

Ship to Gazas virksomhet er ikkevoldsbasert. Vi utfordrer blokaden, og sammen med våre partnere i Freedom Flotilla Coalition arbeider vi for at palestinernes sak skal få internasjonal mediedekning uten at noen skal føle behov for å sende brannballonger og raketter for å trenge gjennom den internasjonale tausheten om okkupantstaten Israels overgrep.

Koronapandemien sprer seg nå med stor fart i Gaza

I forrige nyhetsbrev 8. september skrev vi at antall smittede hadde kommet opp i 1151. Fredag 20. november er antallet blitt 13 193. Det ble samtidig satt ny «rekord» med 754 nye smittede på ett døgn. For et helsevesen som på forhånd var helt på felgen på grunn av mangeårig blokade, er dette en katastrofal påkjenning. Israel klassifiserer mye av det nødvendige medisinske utstyret som «dual use goods», dvs. at de hevder at det kan brukes militært, så derfor blokkerer de innførsel av slikt til Gaza. Alvorlig syke med andre lidelser enn covid-19, og som trenger sykehusbehandling som Gaza ikke kan gi, blir svært ofte hindret eller sterkt forsinket av Israels sperring av grensen. Situasjonen er dramatisk. Dette er noe av det vi berører i brevet til NRKs utenrikssjef.

Brev til NRKs utenrikssjef Sigurd Falkenberg Mikkelsen

Om NRKs dekning av forholdet mellom Israel og de 2 millioner innesperrede i Gaza

Gjennom helsides annonser i dagspressen har vi satt søkelyset på NRKs skandaløst ensidige dekning av Gaza. Hittil har vi hatt 9 helsides annonser i Klassekampen (i 3 ulike versjoner) og en helsides annonse i Vårt Land. Flere vil følge i andre aviser. Vi har flere ganger tatt opp dette i brev til NRKs ledelse. Vi får gjennomgående ikke noe svar. NRK kommer ikke en gang med et forsøk på å imøtegå eller kommentere våre konkrete påstander. Det nærmeste vi kommer, er det du skrev i Klassekampen 3. oktober: «Vi har en balansert tilnærming til denne konflikten».  Både i våre annonser og i våre brev har vi dokumentert at det ikke finnes dekning for et slikt utsagn. Annonseringen vår er et tiltak for å rette den norske allmennhetens oppmerksomhet mot NRKs ensidige og sterkt kritikkverdige dekning.

Som dere selv påpeker på deres nettsider, har NRK et samfunnsoppdrag, nedfelt i NRK-plakaten. «NRK-plakaten er et måldokument som definerer Stortingets krav og forventninger til NRK», heter det på nrk.no. Ett av de temaene som i en årrekke har stått mest sentralt i norsk utenrikspolitikk, er forholdet mellom staten Israel og palestinerne. Dette er et viktig politikkområde der folk i Norge må få forutsetninger til å gjøre seg opp sin egen mening. Da er nyhetsdekningen avgjørende viktig, og da holder det ikke på noen måte å begrense seg til å formidle den israelske hærledelsens meldinger, slik NRK gjør (Se vedlagte dokumentasjon om de 16 meldingene som har vært om militære handlinger mellom Israel og Gaza i 2020).

Dere har fulgt taktikken med å legge en dyne av taushet over den kritikken som har kommet. Det er ikke akseptabelt. Vi forstår at NRK ikke kan gi seg ut på en annonsekrig, og derfor inviterer vi NRK til det som NRK-plakaten omtaler som «en offentlig samtale» om dette.

Vi vedlegger oversikter over NRKs to nyhetsstrømmer «Gazastripen» og «Den israelsk-palestinske konflikten». Der har vi markert de 16 meldingene som vedrører militære handlinger mellom Israel og Gaza i 2020. Av disse 16 meldingene har 15 israelske myndigheter, oftest hærledelsen som kilde. En av disse 15 har dessuten en palestinsk kilde. Den siste meldingen var uten kilde.

Sannheten er at NRK opptrer som mikrofonstativ for Israels militære ledelse

Enda verre enn kildebruken er NRK-meldingenes faktiske innhold. Helt systematisk framstilles det som at det er okkupantmakten som blir angrepet. Okkupantmakten Israels rolle er å «svare» på angrep. Det er i Gaza, ikke i Israel at vi finner den angripende part, ifølge NRK. Det vi hører om Gaza i NRK, er at de sender raketter og brennende ballonger, og i enkelte reportasjer ser vi dessuten en del sinte, aggressive og demonstrerende mennesker.

I en del tilfeller spanderer NRKs nyhetsstrøm til og med nyhetsplass på enkeltraketter som er skutt fra Gaza og som havner i Israel uten å gjøre skade på mennesker eller materiell. Dersom NRK hadde gått ned på et tilsvarende detaljnivå når det gjelder Israels angrep på fiskerne og andre folk i Gaza, skulle NRKs nyhetsstrøm hatt meldinger om slike israelske angrep omtrent daglig. Men i stedet er det total taushet. FN-organisasjonen OCHA, den anerkjente humanitære organisasjonen Palestinian Centre for Human Rights (PCHR), og de israelske menneskerettsorganisasjonene Gisha og B’Tselem er bare noen av mange ulike, pålitelige kilder som dokumenterer disse daglige israelske angrepene, som rett som det er fører til sårede, av og til drepte, og stadig til materielle ødeleggelser. Siden 1. januar 2016 er det dokumentert mer enn 1100 angrep fra israelske kanonbåter mot Gazas fiskere. NRK har bare rapportert om ett av dem, 25. februar 2018. NRK brakte da den israelske hærens versjon. Selv Fox News refererte samtidig fiskernes versjon, som var helt annerledes.

Vi kritiserer selvsagt ikke NRK for å rapportere om raketter fra Gaza. Men når det er det eneste som NRK melder om, mens man fortier de daglige og ofte svært skadelige israelske angrepene på folk i Gaza, så er det rent sludder å påstå at NRK har en «balansert tilnærming til denne konflikten». Tvert imot: NRKs framstilling fører det norske folk bak lyset, ved at folk ikke får mulighet til å gjøre seg opp sine egne meninger på grunnlag av fakta. Folk tror at NRK er objektive eller kanskje til og med litt propalestinske. Mens det som folk i virkeligheten får fra NRK, er den israelske hærledelsens nyhetstjeneste.

Dessverre mangler det ikke på viktige nyheter å rapportere om
  • Hvorfor har ikke NRK meldt at israelske tanks og militære bulldosere 13. oktober – midt i en svært utfordrende covid-19-pandemi – rykket inn i Gaza nær grensegjerdet, et område med fruktbar jord som er viktig for bøndene i området.Det ble ødelagt avling og vanningssystem til en anslått verdi av USD 32 000, noe som rammet levebrødet til minst 10 bønder. Fram til 19. oktober har det i 2020 vært 42 slike tilfeller av at israelske pansrede bulldosere rykker inn og foretar såkalt «landskapsplanering», men vi må helt tilbake til 2014 for å finne tilfeller der så store verdier ble ødelagt.
  • Hvorfor meldte ikke NRK at Israel i januar og i april 2020 – etter at koronapandemien hadde kommet til Gaza – gjenopptok den tidligere praksisen med å sprøyte plantegift fra fly slik at den driver inn over Gazas dyrkede marker og ødelegger avlingene?
  • Koronapandemien har i noen måneder akselerert kraftig i Gaza. Når sykehusene skal håndtere covid-19-pasienter og samtidig ivareta behandlingen av andre sykdommer, er det et kolossalt problem at sykehusene er så nedslitt og sterkt preget av årevis med blokade og bombeangrep. Israel har i lang tid blokkert helt nødvendig medisinsk utstyr med påstand om at det kan brukes militært, såkalt «dual use goods». I en rapport som Verdensbanken 30. april 2019 overrakte til den internasjonale «giverlandsgruppen», ledet av utenriksminister Ine Eriksen Søreide, brukte Verdensbanken 22 sider på en knusende gjennomgåelse, som blant annet påpekte at Israel plasserer det meste av medisinsk utstyr i kategorien «communications equipment» som dermed blokkeres.Kunnskap om dette er nødvendig for å forstå hva som skjer med Gaza. Både av den grunn og fordi Norges utenriksminister var involvert, er dette et eksempel på en viktig nyhet som NRK burde ha brakt. Men selvsagt var NRK tause, og folk i Norge lever i uvitenhet om dette.
  • En naturlig kilde for NRK ville ha vært den anerkjente, israelske menneskeretts-organisasjonen Gisha, som selv utenriksministeren refererer til som en pålitelig kilde. Den bringer stadig viktige nyheter om Gaza. Et eksempel er denne meldingen fra 30. januar 2020 om hvordan den lille fiskerisonen som Israel begrenser Gazas fiskere til, brukes som redskap for å terrorisere dem:

NRK sørger for at det norske folk ikke får vite om noe av dette. Det er faktisk veldig grovt.  NRK bringer det motsatte bildet: Som budbringer for den israelske hærledelsen forteller NRK at det er de innesperrede menneskene i Gaza som er angriperne og som truer Israel.

Vi synes faktisk at det hadde vært rimelig at de forholdene vi har påpekt her, kunne bli dekket i et av NRKs debattprogrammer, der vi selvfølgelig gjerne stiller opp. Vi ser fram til et svar fra NRK om hvordan samfunnsinstitusjonen NRK skal «bidra til å fremme den offentlige samtalen» om dette, for å sitere NRK-plakaten.

Styret i Ship to Gaza Norway

    Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.