De aller fleste av oss forventer at den informasjon vi gir fastlegen, forblir hos fastlegen. Pasientjournalen er en livshistorie, en historie om de hendelser der vi gjennom livet har søkt eller trengt helsehjelp.

Det har vært og er altfor mange som unnlater å kontakte helsevesenet på grunn av sykdom og plager de opplever at samfunnet ikke aksepterer og som helsevesenet ikke kan hjelpe dem med. Når terskelen til å søke hjelp oppleves for høy og livshendelsene havner «på bygda», ødelegger det mennesker.

Jeg har i konsultasjoner med mange av våre nye landsmenn opplevd at viktig informasjon holdes tilbake. Vi, legene, oppfattes som del av en administrasjon, et styre hvor helseinformasjon kan medføre fare for dem selv eller pårørende.

Det skal ikke være tvil om taushetsplikten

Taushetsplikt er grunnleggende for fortrolighet, tillit og trygghet til å kunne ta opp de vanskelige sidene av livet. Trygghet til å kunne uttrykke seg åpent, uten fare for å utsette seg selv eller andre for belastning eller skade er avgjørende. Yrker hvis funksjon avhenger av at den som trenger hjelp kan få det, har taushetsplikt (helsepersonell, prester, jurister og så videre) og hvor brudd kan medføre straffansvar.

Taushetsplikten er del av Hippokrates’ ed, populært kalt legeløftet. Alt som kommer til min viten under utøvelsen av mitt yrke eller i daglig samkvem med mennesker som ikke burde bli kjent for andre, skal jeg holde hemmelig og aldri avsløre.

Det er avgjørende viktig for pasienter å være trygg på at fortid skal få være fortid, også den medisinske. Gjennom et liv er det alltid mye en er ferdig med og har lagt bak seg.

Helseplattformen innføres uten viktige juridiske og etiske avklaringer

Helse Midt skal nå innføre Helseplattformen i sitt nedslagsfelt (697.000 innbyggere). Helseplattformen presenteres som en ny, felles pasientjournal for hele helsetjenesten i Midt-Norge. Problemstillinger rundt samtykke og overføring av journaler er ikke drøftet i offentlighet, og jeg og mange av mine kolleger er bekymret for følgene.

Med Helseplattformen vil vi måtte leve med at journalen – livshistorien vår – blir åpen og tilgjengelig, uten mulighet til å la tidligere journalregistrerte hendelser ligge der mange av de hører hjemme: i fortiden.

Med et tastetrykk er journalen tilgjengelig for alle helsearbeidere i Helse Midt. Det er ikke medisinsk grunnlag for at en henvisning for en kneleddsoperasjon gjør journalen, livshistorien, tilgjengelig for tusenvis av helsearbeidere.

Helseplattformen beskriver journaloverføring fra legejournalene til Helseplattformen som «datateknisk». Journaloverføring krever pasientsamtykke, og det er ikke klart hvordan det skal kunne ivaretas.

Det som er klart, er at journalene ikke kan overføres uredigert. Skal sykehuslegene og fastlegene gå gjennom journalene, ta ut informasjon og så legge det inn i Helseplattformen?

Helseplattformens support fra USA er heller ikke uproblematisk. Amerikanske lover gir USA rett til å kreve pasientdata fra amerikanske firma, uavhengig av hvilket land de er innsamlet i.

Det mangler juridisk og etisk avklaring for hvorvidt pasientjournalen kan være så åpen og tilgjengelig, og hvordan det vil påvirke fastlegerollen.

  1. Liker dårlig at dette ikke er, som Furuset bemerker, ikke gjort noen avklaringer juridisk og etisk. Og pasientgruppa må jo bli forespurt om tillatelse om overføring fra fastlege-journalen til Helseplattformen? Eller hvis ikke, må vi, pasientene, kreve dette. En slik viktig «slipp» på sensitive personopplysninger kan da ikke gjøres uten tillatelse. Jeg ser jo mye bra i å få samla info om medisiner, sykdom, tidligere behandling etc. Absolutt. Men at alt helsepersonell kan klikke seg inn på Midtnorges pasienter sin sykejournal, det blir for drøyt. Hvordan er diskusjonen blant fastlegene om dette?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.